Gekrakeel

Waar slaat dit op, al dat gekrakeel? Wanneer ik stel dat ik geen enkel idee heb,sla ik dit keer de plank totaal niet mis. Er is immers geen sprake van een zodanig situatie die de gemoederen doet verhitten, wat voor de een een ludieke actie is, is voor een ander een niet te begrijpen iets. Want zichtbaar is het geheel niet altijd en wanneer er sprake is van een onzichtbaar iets (CO2, covid, fijnstof en noem nog wat meer van deze ellende) komen de instanties aan bod die tot de conclusie komen dat… en dan hoor je hoorbaar niets en lees je wat woorden in de krant die het geheel proberen te verduidelijken. Waardoor het welles/nietes spel gespeeld kan worden en de vraag wie de ZPiet krijgt toebedeeld, die vraag blijft in het ongewisse hangen. Of sta even stil bij dat bedrijf dat stelt dat ze ‘het niet leuker kunnen maken, maar wel makkelijker’ als je bedenkt of had bedacht dat je recht had op een toelage en dat dit per abuis toch niet de bedoeling was.

Waarbij witmakers een rol kunnen spelen om zwartdenkers niet de gelegenheid te geven om hun gram ergens vandaan te halen. Een kwestie van weglakken en schijt hebben aan de getroffene. Dronken Naatje is daarmee vergeleken een wassen neus. En daar zul je het vandaag mee moeten doen, ik kan mijn gramstorigheid optimaal naar voren brengen en wanneer aan het einde van deze dag alsnog wat foto’s gaan passeren, dan loop je de kans…

en dit beeld heet