Gelukkig

Het was geenszins de moeite waard. Hooguit dat de lucht wat anders kleurde en de kruitdampen niet veel hoger kwamen dan dat de mist dit toeliet. Gesjoeld dit keer, een poging gewaagd om de oudejaarsconference van Claudia live te volgen (hetgeen niet lukte door het overweldigende geluid van de stenen in de bak), het oude dat werd ingeruild door het veranderde getal en het schrikkeljaar een aanvang heeft genomen.


En dat mijn wens ook dit jaar vergezeld ging van een nietje, ook dat was behoorlijk voorspelbaar. Dat neemt niet weg dat wij toch van elkaar hebben kunnen geNIETen en als zodanig ook genoten hebben, dat het bier weer goed te pruimen was en dat ik een oliebol noch een appelflap heb weten te versmaden. Dat Liva zich weinig aantrok van de oorverdovende knallen een gunst waardoor ook zij de overgang beneden heeft mogen meemaken.


En dat Jasper, Dik en Vincent zich vandaag aan een Nieuwjaarsduik in de Geestmerambacht hebben gewaagd, ook dat hebben zij weten te overleven. Dat mijn warme douche mij de behaaglijkheid schonk die ik van deze plensbui mocht verwachten, ook dat is nauwelijks het vermelden waard.

Dat ik allen die zich wagen aan het lezen van dit eerste bericht in dit onvoorspelbare andere jaar veel heil en zegen te wachten staat… gelukkig in staat om dat te wensen wat eenieder wenselijk acht, naast het eerder gestelde. Vertrouw erop dat de hoofdbrekens zich ook dit jaar zullen voordoen!