GER in ’t zonnetje!

Sommige mensen hebben dat: die blijven heel hun leven hulpverlener, die hebben dat ‘pur sang.’ Met andere woorden dat zit in hun DNA en is daardoor doorgaans terug te vinden in hun bloed. Dat zijn de nullen, in die zin dat de nul meestal voor O wordt aangezien. Zijn niet alleen van vele markten thuis, maar zetten zich tomeloos voor anderen in. Zo’n man ken ik en noemt zichzelf Ger. Of, wanneer hij weer eens in een melige bui verkeert, Gerretje. Ger die niet verward moet worden met Grrr, dat heeft vrijwel zeker een negatieve betekenis terwijl bij hem veel om het positieve draait.

Waardoor hij de kans loopt om zichzelf wat weg te cijferen, maar ook met cijfers weet hij wel weg. Het zijn de nullen en de enen die hem fascineren, wanneer hij weer eens los gaat op dit medium.
Webmaster is een van zijn kwaliteiten waar ik schromelijk gebruik van mag gaan maken. Want dat ik niet veel meer doe dan wat zakelijke onbenulligheden aan het web toe te vertrouwen, dankzij zijn expertise loopt alles op rolletjes, tot het moment waarop ik weer eens op het verkeerde knopje heb gedrukt en de boel in duigen valt. Maar dan kan ik van zijn hulplijn gebruik gaan maken en heb ik het genoegen om deelnemer te zijn van zijn ongekende mogelijkheden.

En wanneer zijn schutting door de stormen van de afgelopen tijd het loodje heeft gelegd, haalt hij de restanten van die gebroken palen met vereende kracht uit de blubber opdat straks onverwoestbare palen het geheel weer van een afrastering kunnen gaan voorzien.

Ik deed een donatie en in plaats van dat hij een paal door deze donatie aan zijn aardse goederen weet toe te voegen, stort hij zich op een Weblog die ergens aan de andere kant van de wereld tot leven zal worden gewekt. Hij zal niet blij zijn met dit bericht, maar ik vind wel dat na de grijze, grauwe dagen van de afgelopen tijd hij het verdient om even tussen de coulissen uit in het zonnetje te worden gezet. Maar het zou me ook niet verbazen wanneer mijn woorden gericht aan hem, een reactie zullen gaan uitlokken, maar ik moet nu eenmaal aan deze intrinsieke drang van mij gevolg gaan geven!

Ger bedankt namens allen!