Glansrijk?!

Als je maar lang genoeg druppelt, ontstaat er vanzelf een gat. Maar ik heb geen miljoenen jaren tot mijn beschikking, dus zal ik andere hulpmiddelen moeten raadplegen. Een boormachine, een handboor, desnoods, wanneer dat niet anders kan, een kettingzaag. De kans dat het dan een ruwe uitvoering gaat worden is aanwezig, maar heeft geen ander doel dan dat voornemen gestalte te kunnen gaan geven. Gelijk een steenhouwer met beitel en hamer aan het werk gaat.

mdaBruno

Noem wat willekeurige landen, bijvoorbeeld China, Iran, Turkije, Hongarije en ook Afghanistan. En kijk dan wat daar gebeurt. Machthebbers die hele bevolkingsgroepen proberen te beperken in hun zijn. Repressie als reactie naar voren brengen, en dan laat ik buiten beschouwing landen elders in de wereld. En voor het gemak ‘vergeet’ ik dan maar even Rusland. Want de tijd dat het druppelen doorgaat, die tijd heeft menigeen niet.

En waar een bepaalde overtuiging een rol zou kunnen spelen, ook daar ontbreekt het veelal aan. Wilskracht alleen is niet in staat om die verandering direct tot stand te brengen, het kost simpelweg mensenlevens voor er sprake is van een radicale omwenteling en zolang die machthebbers overtuigd zijn van hun gelijk, zullen velen nog spoorloos verdwijnen. En onderwijl zal een groot deel van diezelfde mensheid zich weten te vermaken met een spel. Een spel waarbij de regels op een andere manier naar voren worden gebracht dan dat dit de bedoeling is.

mdaidem

Het volk wil nu eenmaal vermaakt worden en het is het aloude credo dat de Romeinen reeds lang geleden naar voren hebben gebracht: ‘geef het volk brood en spelen’, maar ook die vlieger gaat in de huidige tijd niet meer op. Aanklachten voldoende en waar de Verenigde Naties van zich kan laat horen, ook die staan geregeld met lege handen aan de kant.
Neen, het is niet aan mij om daar suggesties op los te laten, hooguit dat ik door dit bericht naar voren te brengen, op mijn manier iets kan laten weten.

Ook de toestand in de wereld gaat voor een belangrijk deel aan mij voorbij.