God en Gebod

‘Er komt een flinke bak met regen aan…’, is een uitspraak door een weervoorspeller. Buienradar bezwijkt onder de gevolgen, paraplu’s blijken niet zo stormbestendig als wordt verondersteld, mensen schuilen in cafe’s die een troosteloze indruk maken, terrassen staan er wat verloren bij en een enkeling waagt zich op straat om aan de benodigde boodschappen te komen. Files kenmerken zich uiteindelijk door de late avondmaaltijd, een enkeling raadpleegt zijn telefoon en het thuisfront maakt zich op om de koude prak niet veel later in de magnetron te schuiven. Althans, wanneer de omstandigheden dit alles toelaten. En in de wereld spelen zich nog steeds andere situaties af. De paus heeft dit keer zijn klotje laten varen, de zon brandt op de menigte die zich vergaapt aan de persoon die voorgaat in gebed. Elders wordt een Requiem In Pace naar voren gebracht en de overledene ter aarde bestelt. Uitvaartleiders doen hun best om de laatste eer te bewijzen, de doodgravers hebben de Hoge Hoeden in de hand, de lijkwagen maakt van de eerste de beste gelegenheid gebruik om zich van de menigte weg te spoeden. En ik maak me op om vanavond mijn beste beentje voor te zetten, Elly de Waard presenteert haar 19e dichtbundel ‘Het Heterogeen’ in de Eerste Bergensche Boek Handel en niets staat een bijzondere avond meer in de weg. Nina offert zich op om mee te gaan, blaft als een zeeleeuw in barensnood, uchel en kuchel staan te trappelen en voor je het weet is de avond voorbij, zijn de prijzen uitgereikt en kunnen wij geheel verlicht het etablissement gaan verlaten. Zo eenvoudig kan het zijn, zo simpel zal het gaan en voor je het goed en wel beseft lig je ’te bedde’, wordt je wakker gehouden door een huilende en krijsende LIVA, geeft Ria aan dat de onrust die zij voelt zich laat vertalen in het onwillekeurig bewegen van armen en benen en besluit ik, ten einde rad, maar op de bank beneden mijn heil te gaan zoeken. Waarbij ik dan wel weer het genoegen heb om in een slaapzak te kruipen en even denk aan de tijd dat wij in een tentje kampeerden, alvorens een vouwwagen dan wel een caravan aan te gaan schaffen. Opdat ook wij des heren wegen onveilig konden maken… Een praatje om niks, overeenkomend met de tijd van het jaar. Regiopeil vraagt om een toelichting ten aanzien van de Brexit, vertrouwen in de EU neemt af en scholen laten de klimaatspijbelaars de vrije keus, weliswaar in overleg met de ouders. En Slob” Die haalt zijn schouders op. Maar die is ook van Gristelijke huize, waarbij God en Gebod zeker in het weekend de boventoon gaan voeren…