Hallo…

Zijn we ternauwernood verlost van ‘Hallo vriendjes…’ klinkt een massaal ‘Hallo allemaal…’ Ik geef het je te doen, de man die dit weet te bedenken. Het zijn slogans die massaal worden omarmd en waarbij een verondersteld saamhorigheidsgevoel mogelijk de drijfveer kan zijn. . Tegelijkertijd realiseer ik mij dat ook ik in die hausse mee ga, maar dan met een wat sarcastische ondertoon. Niet dat ik mij wil onderscheiden van de meute, maar het is veelal de meute die niet alleen voor opschudding zorgt, maar ook nog eens de tijd en de ruimte neemt om enig protest naar voren te brengen. Een discussie die ontaardt in Zwarte Pieten protest dan wel in een lawaaiprotest. En het daardoor voor elkaar krijgt dat de landelijke media daar als strontvliegen op afvliegen. En waar ooit de knikker garant stond om het spel te bederven, daar is tegenwoordig het internet een belangrijke speler in geworden. Je haalt wat op je hals wanneer je met een zekere overtuiging (vertrouwen bijvoorbeeld) je sores wenst te delen met onzichtbare vrienden waarbij je veronderstelt dat dit goed bedoelende leiden zijn. Vertrouwen en wantrouwen, al eerdre heb ik dit gegeven naar voren gebracht, en wanneer de balans naar wantrouwen doorslaat, dan zijn niet alleen de rapen gaar, maar valt niet te omschrijven welk een impact dit voor de betrokken heeft. Ik was gisteren bij een medelid van de dichterskringalkmaar en ben nog steeds onder de indruk van niet alleen haar gedichten maar ook van haar schilderkunst. En waar ik een aantal gedichten reeds naar voren heb gebracht op mijn berichtengebeuren, ga ik vandaag met een aantal schilderwerken van haar aan de loop. Dat wij na onze bijeenkomst het hebben gehad over een mogelijk kunstenaarschap staat op dit moment niet ter discussie. Maar dat ik haar werken als zodanig voor mij van betekenis vind, dat Nina, dat wil ik je absoluut niet onthouden. Vandaar oom dit bericht, als een hommage aan werken waar slechts een enkeling van op de hoogte is. Ik bezondig me waarschijnlijk aan een inbreuk op jouw privacy, de wetenschap dat slechts een enkeling een blik werpt op mijn konterfeitsels geeft mij de zekerheid dat dit beeld ook met slechts en enkeling wordt gedeeld. Dank daarvoor en ik zal een bericht omtrent dit bericht aan jou doen toekomen.


IMG_0829


IMG_0832


IMG_0833


IMG_0834