HELDER!

Het blijkt dit keer glasHELDER! Het is niet de Leeuw die in zijn hempie staat, maar een Minister. Van sport en waar sportiviteit hoog in het vaandel staat, wordt diezelfde sport door begeleiders in diskrediet gebracht. Moet Louis het doen met woorden, terwijl de daden op de mat ver te zoeken zijn.

Woorden die momenteel aan een verandering onderhevig zijn, waar een vrouwspersoon wordt omschreven als een ‘persoon die menstrueert’, wordt blank uitgebannen en komt wit daarvoor in de plaats. En iemand die gehandicapt is omgebouwd tot een mens met een beperking. Gelijk ook de NS dames en heren heeft verbannen en in plaats daarvan beste reizigers is gaan hanteren. Waarbij voorspelbaar de ‘excuses voor het ongemak’ als dooddoener naar voren wordt gebracht.

Ook een ontwikkelingsland komt in het verdomhoekje terecht en wordt vervangen door een ‘opkomende economie’. Ben benieuwd hoe men straks corruptie zal gaan betitelen, hoe macht zich gaat verhouden tot repressie en waar tegenstijdige belangen op de balans terecht zullen gaan komen.
Of wat te denken van mensen die lijden aan een ‘blinde vlek?’ Iets niet willen of kunnen zien, hetgeen dan weer gaat leiden tot mogelijke ‘verboden vruchten.’ Nog even en er worden bonnen uitgeschreven door de nog op te richten ’taalpolitie’. Neem nu het woord ‘gender.’ Van genderbeleving, over genderneutraal naar genderwisseling. Klimaat dat ook aan verandering onderhevig is en waar ideologen een hevige strijd voor streden en strijden.

Neger kan niet meer en waar Moriaantje is gebleven, waarschijnlijk met zijn parasolletje in de loop der tijd verdwenen in Niemandsland. Gelijk ook die zoenen van Buys. Maar gelijktijdig ontstaan er ook weer nieuwe woorden: Bitcoin als betaalmiddel, chillen als een manier om even iets niet te doen, om over een deugtwel maar te zwijgen. Een deugniet kan nog even meegaan, kwajongensstreken zullen gaan veranderen in mensenstreken, waarbij het genderneutrale mogelijk als uitgangspunt dient.

Dode talen worden bestudeerd, waar levende talen een voorbeeld zijn voor menigeen. Simpelweg door de nieuwe standaard: Engels! Voertaal wordt mensentaal en waar mensentaal een rol kan gaan spelen, kan dialect daar weer een toevoeging aan gaan geven.

mdaMartin

En voor je het goed en wel beseft zijn daar die bekende woorden weliswaar in het Fries, maar dan nog: It Giet Oan!