Het geeft te denken!

Het bovenste

HET BOVENSTE ONDERSTE BOVEN! Waar dit op slaat? een overdenking terwijl ik gestrekt in het etui lag. Want de opdracht van Jan is duidelijk: bovenwereld onderwereld. Maar we werken niet langer met opdrachten. Suggesties is ook niet meer het juiste woord, maar wat dir wel is? Een goede vraag, waar ik voor dit moment het antwoord op schuldig moet blijven. Maar wat wel duidelijk naar voren kwam dat de eigen invulling bijzonder op prijs wordt gesteld. Betekent dit nu een koerswijziging? Welzeker niet. Iedereen ging op zijn of haar manier met het fenomeen aan de haal. Waardoor raakvlakken voor een deel overeen kwamen, maar ook geregeld niet. Hetgeen dan weer voor niet te verklaren verrassingen borg kwam te staan.

onderste

Dat geeft niet alleen de uitvoerder moed, maar weet ook geregeld de begeleiders (in dit geval de docenten!) voor een situatie te zetten, waarbij ook een beroep wordt gedaan op hun improvisatievermogen. Elk wat wils en het feit dat wanneer een suggestie dan wel opdracht niet geheel en al bij je past, kun je simpelweg passen. Of daar een totaal andere inkleuring aan gaan geven, gelijk Hugo met zijn vlinders de West Friese Omringdijk het nakijken gaf. Maar voor invulling van de presentatie van Jan, worden alle registers waarschijnlijk open getrokken. Bovenwereld Onderwereld als titel en ik vraag me af of ik met mijn uitwerking daarin geslaagd ben.

BOVEN

Zelf ben ik wel tevreden, de uitvoering had misschien nog anders kunnen zijn maar door de titel van het begin geeft je toch te denken!