Boontjes doppen.

BOONTJES DOPPEN.

Het valt tegenwoordig niet meer mee, om je eigen boontjes te doppen tenzij je beschikt over een volkstuin dan wel een moestuin. Waarbij appels de neiging vertonen om niet te ver van de boom te vallen. Appeltaarten zijn niet aan te slepen, en waar de zure appel klaar staat om suiker te ontvangen, kan kaneel uitkomst gaan bieden. En om het geheel nog wat extra glans te geven, ook slagroom biedt geregeld uitkomst. Als ware de kers op de taart die tegenwoordig ook vaak ontbreekt. Een merkwaardige matafoor die de mogelijkheid biedt om de huidige gang van zaken in een bepaald licht te kunnen zetten.

Van de regen in de drup geraken overkomt tegenwoordig vele mensen, kinderen en gezinnen dan wel alleenstaanden niet uitgesloten. Studenten die nauwelijks nog aan studeren toekomen en werknemrs reikhalzend uitkijken naar verdere plannen omtrent hun CAO. Waar het personeelstekort schrijnend toe gaat nemen en het UWV niet veel meer kan doen dan een oproep te doen aan werkgevers die nalaten om naar de talenten van mensen te kijken, dan ze in een keurslijf te dwingen waar ze al heel lang het voordeel van zien. Talenten, in tegenstelling tot wat ze tot nu toe gewend waren: de standaardprofielen. Want dat ieder mens op zijn of haar manier over talent beschikt, heeft veel weg van een blinde vlek. Of simpelweg het werken met oogkleppen. Nog anders gezegd: ziende blind!

Eigen boontjes doppen: dat klinkt als een kreet uit een ver verleden. Toen we nog niet allerlei vangnetten hadden, dat de bijstand niet voor iedereen haalbaar was en dat de regels ervoor konden zorgen dat mensen buiten de boot vielen. Dat de afdeling toeslagen waar je volgens de wetgever recht op zou hebben nog neigden naar een vorm vann willekeur. En ambtenaren niet veel meer wisten te bedenken dan zich strikt aan de regels te houden, omdat de leidinggevende ook zijn baan wenste te behouden. En vaste contracten op een zeker moment werden aangeboden.

Want de mens neigt naar zekerheid. De mens wil heel graag weten waar deze aan toe is. En naast de mogelijke voordelen ook een overzicht wil krijgen omtrent de nadelen die zich zouden kunnen voordoen. Zekerheid in de huidige tijd staat zeer zeker onder druk. Dat hoeft niet te betekenen dat je dan alle beren die je ziet op voorhand laat verdwijnen. Enig risico is de mens ook niet vreemd, zeker wanneer je weet dat met jou nog veel vreemde kostgangers zich voordoen.

En over kostgangers gesproken: wanneer je een kostganger in de kost neemt, zou je deze kunnen vragen om mee te dragen aan het doppen van die boontjes.


Opdat een gezonde maaltijd op tafel komt!