HET LAATSTE OORDEEL.

Is dat nu het laatste oor deel (het lelletje, niet te verwarren met het lulletje!) of is het de aankondiging van het einde der tijden? Het was wederom de samenloop die Han Bennink tijdens een uitvoering in de Groote kerk in Alkmaar met deze boodschap naar voren bracht. En waar ik op dat moment de samenloop heb vastgelegd, niet wetend dat juist op deze laatste dag van oktober, met temperaturen die aan het voorjaar doen denken, het een vorm van een bijzondere boodschap is gaan worden. Heeft Dante hier de hand in gehad, heeft deze schrijver Hemel en Aarde bewogen om zijn Apocalyps als het ware van woorden te voorzien, of is het juist de voorzienigheid die hier een rol in heeft gespeeld. Al met al een merkwaardige afsluiting van een maand die zich kenmerkte doordat het ene gebeuren het andere wist af te lossen. Waarbij november zijn opwachting maakt en ik niet veel meer te doen heb dan mijn wetens(w)aardigheden naar voren te brengen.

Een opmaat naar wederom bijzondere gebeurtenissen!