Iets met nering…

Heerlijk wanneer de een de ander beticht van een vertragingsactie onder de noemer van zorg vuldig heid. let wel zorg en dan vermenigvuldigheid. Want het ziet er naar uit dat het kabinet in casu Hugo en Mark een tsunami aan opmerkingen in hun zakken mogen steken. Hoewel dat die ‘zakken’ aan de onderkant gaten vertonen, waardoor de vloed aan opmerkingen wel snel in het ronde archief zullen gaan verdwijnen. Zo eenvoudig is het om in Oss, waar ooit de worst die ons bij tijd en wijle(n) wordt voorgehouden, zich niet drukker maakt omtrent de temperatuur die standaard op 70 graden onder nul wordt gehandhaafd. En houd er stilletjes rekening mee dat een verlenging van 12 dagen ook tot de mogelijkheden gaat behoren…


Waardoor de agenda van januari veelal leegte vertoont, leegte waar ik al eerder gewag van heb gemaakt. Geen pleidooien die ertoe doen, geen afspraken die meer dan drie personen uit een ander huishouden zullen toestaan, scholen die wanhopig kijken naar de Slab van Slob en waar Tamara niet veel meer hoeft te doen dan zich bij deze situatie neer te leggen, en onderwijl draait de wereld door alsof er niets aan de hand is. Alles is in de hand van een enkeling, de gemoederen worden door de koude oostenwind geregeld afgekoeld en waar slimme ondernemers het voor elkaar krijgen om op een creatieve manier met pakketjes om te gaan, kraait er geen haan naar dat de vos op een sluwe wijze zich meester maakt van die enkele kip die het hok voor gezien houdt. Ophokplicht en niet veel meer dan dat staat ons in januari te wachten en wanneer februari zich openbaart, kijk dan niet vreemd op dat mensen die een prijs hebben gewonnen in de Staatsloterij nog wat langer dienen te wachten op het geldbedrag dat hen te wachten staat. Dus voor vandaag heb ik wat bijzonders in petto; geld!


Pecunia, dat in een veelvoud links en rechts wordt toegezegd dan wel uitgedeeld, dat ervoor zorgt dat de supers nog super kunnen blijven draaien en dat de neergang die zich elders voordoet mogelijk het betreden van het dal wat makkelijker zal gaan maken.


Opdat op een ander moment er weer sprake kan zijn van een situatie om overeind te gaan krabbelen en wanneer het toch zo ver komt om de nering naar de tering te gaan zetten…