JA, DAT KAN!

Kan de overheid ongegeneerd in de zakken van de nietsvermoedende burger graaien”! JA, DAT KAN! Een volleerd zakkenroller is daar niets bij. Kan een verzekeraar ongegeneerd de burger een premieverhoging afdwingen”! JA, DAT KAN OOK! Met toestemming van diezelfde overheid. Kunnen energieleveranciers, op termijn, hun contracten met die eerder genoemde nietsvermoedende burger openbreken”! Dat durf ik enigszins te betwijfelen. En wanneer diezelfde overheid stelt dat de BTW omhoog moet, wanneer er vanuit diverse hoeken wordt aangedrongen om nog meer asfalt aan het groene gras te ontnemen, wanneer het economisch volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek finaal voor de wind gaat, ook dan is het de vraag of er nog meer windmolens in zee dienen te worden geplaatst, het land wordt overspoeld met zonnepanelen en een warmtepomp voor rekening komt van die eerder genoemde nietsvermoedende burger die van het gas wordt verlost, wanneer de olie uit het Midden Oosten minder wordt, de prijzen aan de pomp navenant stijgen en het wat langer duurt voor diezelfde prijzen weer gaan dalen, ook dan staat die veel eerder en alsnog nietsvermoedende burger voorlopig nog even in zijn hemd. Het is gewoonweg een kwestie van vraag en aanbod, met een toefje extra belasting en het kwartje van wijlen Kok verdwijnt alsnog in het gat dat de schatkist vertoont. Opdat wij allen het beter krijgen, opdat de niet zichtbare potten dan wel de miljarden op de diverse planken nog steeds dat bekende appeltje ooit bedoeld voor de dorst, alsnog aan het verstoffen raken. Opdat de appel niet verschrompelt, Hak er niet voor terugdeinst om straks zijn potten appelmoes in de aanbieding te brengen, en er rekening mee moet worden gehouden dat de hutspot onbetaalbaar wordt, niet alleen de vis nog steeds duur wordt betaald, de overvloed aan garnalen niet direct terug te vinden valt in de prijs voor een ons gepelde, er hooguit sprake kan zijn van een tweede ons gratis. En waar hamsteren wordt aanbevolen, de wintertijd ervoor zorgt dat het licht eerder aangaat, de kolencentrales op het punt staan om te worden gesloten en wij uit Frankrijk extra stroom weten in te voeren, opgewekt door kerncentrales, huldigen we gelijktijdig het principe dat wat niet weet, niet deert. En dat wanneer de een ten onder gaat er wel weer een ander is die op staat. Ja, we wisselen met regelmaat van energie leverancier, staren ons blind op de bonus die ons als een worst wordt voorgehouden, nemen kennis van het feit dat die leverancier onder curatele wordt gesteld en gaan vervolgens overwegen om een contract voor een, twee of drie jaar af te sluiten. En daar komt dan diezelfde overheid wederom om de hoek kijken, want stel je nu eens voor dat dat contract moet worden opengebroken omdat het, in het kader van de klimaatverandering, een nieuwe ronde van stijgende prijzen teweeg gaat brengen. En wanneer diezelfde overheid besluit om de aanslag als zodanig toch maar weer te verhogen, is het vaak een kwestie van vestzak broekzak die ervoor zorgt dat die volleerde zakkenroller alsnog… Waren het de Nieuwe Kleren van de Keizer die hem in zijn blote kont aan den volke vertoonde…”!