… keert terug!

Noem het geen chaos, maar meer een bedenkelijke samenloop van omstandigheden. Waar prikmoeheid de boventoon voert, waar Melkert wordt uitgemolken, waar Wellink de gelegenheid krijgt om zijn visie omtrent de EU en de daaraan gekoppelde Staatsschulden naar voren te brengen, waarbij Post NL tariefswijzigingen aankondigt en waar de lonen voor hun bezorgers achter blijven. Brieven en pakketjes in prijs worden verhoogd en de gemiddelde burger besluit om zich niet meer met de postzegel van de Koning te gaan bemoeien. Want ook die hoeft tegenwoordig niet gelikt te worden.


En waar Maxima zich inzet om nog zo’n 1,6 miljard mensen van een bankrekening te gaan voorzien, zullen de banken in hun handen blijven wrijven. Rente omhoog, spaarrente nog laag en het lang zullen ze leven discutabel. Al met al neemt het ongenoegen toe en valt er niet veel meer te verwachten. Hooguit dat ouderen nog steeds in hun lege woning blijven wonen, het lege nestsyndroom vanzelfsprekend is en ook de supermarkt op termijn met lege schappen zal worden geconfronteerd. Het toiletpapier dat met ieder blad dat je aan je gat besteedt, een veelvoud van de prijs vertegenwoordigt. Simpelweg omdat de berkenbomen en de bast zich niet langer lenen om daar houtpulp van te maken. Over niet te lange tijd gaan de keukendoekjes dezelfde weg volgen.

En Alkmaar het genoegen heeft gehad om het ‘World Living Statue Festival’ niet alleen te verwelkomen, maar ook al die levende beelden een plekje te kunnen bieden. En waar Martin dan weer van die gelegenheid gebruik heeft weten te maken. In de handen van Maria, geen kaarsje in de buitenlucht maar waarschijnlijk een waxinelichtje in een kerk.
Waardoor de dag als vandaag zich opmaakt om het verlies van AZ, het voornemen van het Kabinet om toch naar Quatar af te gaan reizen opdat LNG in de haven van Rotterdam wordt gebracht en hat verduurzamen van een huis gepaard gaat met de nodige gelden.

mdaMartin

En Hugo nog steeds het idee heeft dat zijn voornemen ten aanzien van de woningbouw in Nederland niet uitsluitend op drijfzand is gebaseerd. Leuker kan ik het vandaag niet maken en over gemoedelijkheid wordt waarschijnlijk niet gesproken.


Maar Waku Waku keert weer terug!