Zaak gesloten!

Als een Rechter terecht onrecht strafbaar stelt, verandert er veel aan de situatie. Waarbij de uitspraak niet altijd bindend is. Een Hoger Beroep kan worden ingesteld en uiteindelijk zijn het weer anderen die zich over de zaak zullen buigen. Soms is het een kwestie van buigen dan wel barsten. Wanneer je meebuigt houd je altijd weer de mogelijkheid om rechtop te komen staan. Dat is anders dan wanneer er sprake is van barsten. Nu zal menigeen proberen om een nadeel in een voordeel te veranderen, maar ook dat is geen wet van Meden en Perzen. Laat staan dat iemand bij wie het nadeel zich voordoet, er alles aan gaat proberen om ook dit gegeven om te buigen. Waardoor wederom het buigen een glansrol kan gaan spelen.

Dat dit niet altijd opgaat, komt naar voren wanneer een topambtenaar de indruk maakt, zich enigszins heeft laten verleiden. Door gebruik te maken van aanbiedingen van mensen die als projectontwikkelaar te boek staan. Lage rentes, hypotheken die niet direct hoeven te worden ingelost, en nog wat van die zaken die waarschijnlijk van invloed zijn geweest op zijn morele kompas. Of misschien wel zijn immorele kompas. Het aannemen van een gift stond dit keer buiten kijf.

En om het geheel van een onderbouwing te voldoen, kwam het volgende naar voren: ‘chantabel’ en het uiteindelijke vonnis luidt als volgt: ‘een passieve ambtelijke omkoping.’

Waardoor op termijn wel weer een andere advocaat zal gaan reageren door te stellen dat:

‘jurisprudentie’ kan een uitweg bieden.