We blijven op het pad!

Vliegensvlug vloog hij van heen naar weer. Haast had hij en niet alleen hij maar ook zij. Ze boden als het ware tegen elkaar op, waarbij de een een millimeter voor de ander naar voren kwam. Want geregeld gaat het om millimeters, om duizenden van een seconde, om een evenaring van een ander record en blijft de vraag over waar dan de ultieme grens zou kunnen liggen. Want in zekere zin blijft er altijd weer die vraag: wat betekent grensoverschrijdend? Of wat betekent voortschrijdend inzicht? Verwarrend, zeker wanneer dit in een bepaalde context naar voren komt. Waarbij de taal niet altijd de lading weet te dekken. Grensverleggend zou een ander woord kunnen zijn, maar ook dat dekt niet altijd de lading.


Ik kom daarop omdat we (in dit geval de leden van het Fotocafe) gewend waren om met opdrachten te werken. Maar met die opdrachten konden sommige leden niet uit de voeten. Het werd tijd om een ander woord in te gaan voeren: we gaan werken met THEMA’S. En dat biedt niet alleen veel meer ruimte maar opent de poort naar andere mogelijkheden. Het had niets te maken met een vorm van benauwdheid, maar meer om personen uit te gaan dagen om daar een eigen ’twist’ aan te kunnen geven. Want dat het unieke van de mens op die manier gestalte krijgt, doet niet alleen recht aan de saamhorigheid maar ook aan dat individu. En eerlijk gezegd kan ik me daar prima in vinden, weet alleen niet of daar voldoende medestanders voor te porren zijn. Het is in ieder geval het proberen waard, en geeft waarschijnlijk de docenten een andere vorm van voldoening.

mdaMartin


We blijven op het pad, maar gaan waarschijnlijk andere wegen bewandelen…