Kijk nou!

Kijk! En kijk nu eens goed of sterker kijk nog eens beter! Maar dit beeld komt mij bekend voor en ook dat klopt gedeeltelijk. Want wat Martin uit zijn toverdoos weet te toveren vraagt meer dan een gemiddeld mens tevoorschijn weet te toveren. Wat hij met Maria heeft, geen enkel idee, maar dat de duivel een rol speelt in dit beeld is een gegeven. Waar ik dan weer dankbaar gebruik van weet te maken door op een zondag die zich kenmerkt door regen niet aan de loop te gaan. Grauw in zekere zin, de aarde die dankbaar de regen ontvangt en er niet veel meer te doen valt dan de paraplu op te steken. waarbij ik nalaat om steken te laten vallen en met het vooruitzicht op een aankomende week geenszins een versnelling naar voren te brengen.

mdaMartin

Dat is simpelweg het genoegen van een automaat!