kleur


iGer.nl

Wat je er ook van vindt, zij heeft het toch voor elkaar gekregen. Nu is zij niet een van de eersten, hangt in musea ‘all over the world’, heeft haar naam gevestigd en kreeg de vrije hand om de werken van barmhartigheid in Gent vast te gaan leggen. Woont in de contreien rond Alkmaar (Heiloo nota bene!) en mag haar werken exposeren vooruitlopend op de World Press Foto dewelke ook dit jaar wederom in de Grote Kerk te bezichtigen valt. Maar waar haar werken secundair aan het worden zijn, is vooral het kleurgebruik van diezelfde grote Kerk een steen des aanstoots. Waar veelal commissies in het leven worden geroepen om ervoor te zorgen dat het geen ‘zooitje’ wordt, heeft dit keer de commissie gefaald. Worden er andere commissies straks benoemd om een herhaling in de toekomst vroegtijdig af te gaan wimpelen en zal de mogelijke schade op de aanbrengers worden verhaald. Staat de directeur van De Vest met een mond vol tanden, wordt er schande over gesproken maar zal men niet zover gaan om de betrokkene met pek en veren de stad uit te gaan jagen. De vrije hand in Nederland laat zich nu eenmaal op voorhand beperken en waar ik mijn betoog zal gaan illustreren met de kleuren die momenteel de witte muren bedekken, ik laat het geheel en al aan de ander over om daar wat van te vinden. Maar dat het buiten kijf staat is dat de werken van Hellen van Meenen zich mogen verheugen op de ogen van een ander, dat staat buiten kijf. Een enkel plaatje waar ik op heb ingezoomd, maar het gaat vandaag vooral om die kleur. En dat er sprake is van een scheefstand, dat heeft vooral te maken met het feit dat ik geregeld moeite heb met een horizon. Hetgeen ik dan wel weer gepast vind, gezien het feit dat er de nodige ophef is ontstaan. De zingeving van de zondag als het ware en waar zingeving in een kerk op zondag nog weleens voor een boeiende lezing garant wil staan, met de Kift als muzikale smaakmaker en soep toe, daar werd gisteravond de Mattheus Passion uitgevoerd, waardoor een geselecteerd publiek alsnog met de kleurrijke wanden mocht komen kennis maken. En zo zorgt een gevierd kunstenaar er alsnog voor dat de nodige beroering in de stad kan gaan plaatsvinden…


iGer.nl


iGer.nl


iGer.nl


iGer.nl