Kunt u mij nog volgen?!

Wie is toch die gulle gever…?!

En alles wat dies meer zij. Hetgeen betekent dat het wederom een voorrecht is om van dit medium gebruik te mogen maken in de wetenschap dat de velerlei onzin waarmee ik mezelf weet te behagen ervoor zorgt dat het zorgen omtrent mijn gemoedstoestand zodanige proporties aanneemt, dat ik ternauwernood is staat ben om mezelf recht overeind te houden. Dat neemt niet weg dat wij nog steeds geen idee hebben van de gulle gever van de bloemen die vandaag opnieuw werden bezorgd. Dat de bezorging in deze tijd van het jaar niets te wensen overlaat, dat is dankzij die onbekende schenker nog steeds in duisternis gehuld. Vandaar ook dit verzoek: wil die anonieme schenker zich kenbaar maken of huldigt deze zich het liefst in stilzwijgen?! Geen bede in de zin dat de voornemens zich ook voor volgend jaar niet voordoen, dat het gewoon een kwestie is van afwachten en dat het hullen in zwijgzaamheid niet alleen een voorrecht is van hen die demissionair zijn, dat transparantie niet onder de woorden ‘eerlijkheid, openbaarheid en controleerbaarheid van besluiten’ vallen, maar het een feit blijft dat achterkamertjes politiek nog steeds de drijfveren van politici blijken te zijn, dat waar de een met een dubbele tong praat en de ander van weeromstuit zijn tong dreigt in te slikken de ‘haalbaarheid’ van voorgenomen wetsvoorstellen langdurig door een foutje ergens op een bureau blijven slingeren, dan wel dat de ’trein der vertraging’ ooit door Johan Daisne is beschreven en dat er bijkans sprake is van een surrealistische Apocalyps, dat alles neemt niet weg dat zij die zichzelf hebben weten te overleven zich genoegzaam op de borst kloppen als zij weten dat zij in het volgend jaar nog veertien dagen door kunnen gaan op de door hen ingeslagen weg, het gras dat zij met voeten hebben overtreden met een gepast gevoel van onbuigzaamheid het goede volk van Nederland nog steeds met een knoet bejegenen!

Spreek(t) voor zich!

Je merkt het al, ook ik raak in het huidige tijdsbestek enigszins de draad van Ariadne kwijt. Laat staan dat er iemand in dit land in staat is om die Gordiaanse knoop te doorklieven, wanneer Medusa ervoor zorgt dat andere slangen zich van het heil dan wel onheil meester weten te maken.

WIE o WIE?!

Waardoor het parallelle universum dat zich voordoet steeds meer moeite heeft om juist dat pad te continueren!