Laten we het leuk houden!

Wachten duurt wel lang, wanneer vluchten niet meer kan. Maar daar trekken sommigen zich geen moer van aan, te weten dat Zuid Afrika ervoor zorgt dat het talmende beleid van de overheid zich moet verstaan met de woorden van Hugo die zich verschuilt achter de voornemens die dit huidige kabinet voor zijn rekening neemt. Want dat het momenteel draait om de boosterprikken en dat voorstellen van een Burgemeester uit het Westland niet direct met applaus wordt ontvangen, ook daar heeft de huidige Staat der Nederlanden voorlopig nog geen boodschap aan.

Ik denk dat het dashbord van de overheid vele lacunes kent, dat de invloed van Hugo en Mark aan inflatie onderhevig is, dat het met de prijsverhogingen de gelden de pan uitvliegen en dat de mensen hier te pas en te onpas met negatieve berichtgeving zo langzamerhand de moed beginnen te verliezen, dat de tekorten die zich voordoen niet te voorspellen was, ook dat durf ik momenteel in twijfel te gaan trekken. Men doet maar wat en het heeft er alle schijn van dat de korte lontjes van dit moment vervangen worden door geen enkel lontje dat nog zichtbaar is. En waar de een behoefte heeft aan een knuffel, blijft de ander als een obsessief compulsief wezen verre van de ander, of sluit zich op in eigen huis en haard. Vrijwillig in quarantaine, de schulp waarin hij verkeert gebarricadeerd en de boodschap die hij van plan was om te plegen uit te stellen dan wel een pakketbezorger te gaan bellen. En ik verheug me op het ‘uitje’ van vandaag, waarbij ik de wens uitspreek dat er vandaag ‘KOPpen met spijkers’ kunnen worden geslagen, te weten dat THP (Totale Heup Prothese) maandag aan mijn lijf wordt toevertrouwd onder de noemer van ‘dit keer aan mijn lijf een polonaise!’

Dat het veronderstelde ‘Dansen met Jansen’ een miskleun van het jaar, het rappen en trappen van de ander op het conto van Hugo blijvend bestaat, dat Grapperhaus van leer blijft trekken door snelrecht te laten plaatsvinden en dat naast de overwerkte werkers in de zorg, ook de rechtbank te maken krijgt met overwerkte rechters en andere aanhorigen. Dat naast naargeestigheid zwartgalligheid ook een kans krijgt en de zwartkijkers uit het verleden de kans krijgen om zich blanco te manifesteren. Want ook daar doen zich de nodige aardverschuivingen in voor. Geen dam is meer bestand tegen het ongenoegen dat steeds meer en meer van zich laat horen, dat boosheid zich vertaalt in ongefundeerde agressie en dat dit geheel onder het tapijt verdwijnt door de C als excuus te gebruiken. Huiselijk geweld is een ding, stille armoede en ander en waar ik het gisteren had over de financiele positie van menig huishouden, denk ik dat een ander spook alle gelegenheid heeft om huis te gaan houden. En wanneer het weer het ook nog eens af laat weten, de ene depressie de ander volgt en de wind in kracht aan het toenemen is, hoeft geen boom meer om te vallen gezien het feit dat het gebladerte heeft besloten om een andere straat in te slaan…

Hugo in de rol van…