Met dank aan ROB!

maar vluchten kan niet meer!

Ingelast ontlast! Dat wil zeggen dat het artikel dat Rob Bakker aan mij heeft gewijd, precies de vingers op de zere plekken heeft gelegd. Neem nu de volgende tekst: ‘Mensen die van het gangbare afwijken, daar had ik altijd een zwak voor’. Of wat te denken van ‘klapkast en uitlaatklep?!’ En dat alles in gang gebracht door mijn vriend Kees die mij heeft weten over te halen om met mijn aantal berichten eens contact op te nemen met Rob. Over balletjes die gaan rollen en reacties die zich vanuit verschillende hoeken voordoen. Tussendoor nog even de opmerking dat ‘de uitholling van de psychiatrie mij nog steeds bezig houd.’ Ach ik voel me geenszins gewetensbezwaard, wanneer ik zijn woorden lees, ben hooguit verbaasd dat hij de punten die ik naar voren heb gebracht, prima weet te formuleren. En dat tussendoor ook nog het een en ander te lezen valt. te weten dat ik het jammer vind dat ONDERWEG ermee stopt, dat de Flessenpost Alkmaar op columns van mijn hand kan gaan rekenen en de uitsmijter van ‘always look on the bright side of life’ gevolgd had kunnen worden met de quote:‘(be)leef jouw leven op de golven van jouw gevoel’ maar misschien is dat iets teveel gevraagd.

Dank Rob en voor de lezers: plezier hiermee!