Met het oog op…

‘The day after the nigt before…’ Zou een titel kunnen zijn, ware het niet dat dit gezegd reeds veelvuldig in het leven van mensen is toegepast. Nu is het bijzonder dat bij de familiebijeenkomst van gisteren niet alleen ‘moeder Corry’ aanwezig was, nog veel leuker was het om Dolian na een x aantal jaren weer eens te zien. De neven lieten het voornamelijk afweten door andere bezigheden, de drank was verrukkulluk en de hapjes zeker niet te versmaden. Dat Do vertelde dat zij contact heeft gezocht en gekregen met Jimmy Nelson heel bijzonder. Zij avontuurt wat af over de wereld. Is het niet in Afrika, dan wel China en momenteel staat op haar programma een reis en verblijf in Nepal. Dat zij al haar creativiteit aan het ontwikkelen is, foto en film en nog een tweetal zaken die haar kunnen boeien, een gegeven waar zij het waarschijnlijk op termijn (zit in haar laatste stage) verder in gaat ontwikkelen, dat is mijn hoop voor de toekomst van haar!

Dat neemt niet weg dat voor vandaag wederom een bezoek aan Bergen is komen te staan en wat mij de gelegenheid heeft gegeven om in Kranenburgh de nodige andere plaatjes te gaan schieten. Vrienden van de Bergensche school, Fernhout met zijn maximale simplisme, kinderen die op hun manier bezig zijn met de vogeltjes in een studioruimte, om aar eens wat andere dwarsstraten te benoemen. En dan te bedenken dat morgen weer wat anders op mijn programma staat, te weten het helpen inrichten van de expositieruimte in de Lutherse kerk. In het kader van monumentendag dan wel monumentenweek. Hetgeen voor een beperkte invulling van de week zorg draagt. Naast het feit dat er nog wel het een dan wel het ander mij te wachten staat. Terug op aarde, met beide benen wederom op de grond, laat ik de restanten van de afgelopen week als waterdruppels van mij afglijden en richt ik mijn oog… op morgen!