NEGATIEVEN!

Vandaag wil ik eens stilstaan bij het fenomeen van NEGATIEVEN. Daar leent een dag als vandaag, de laatste dag van de maand maart zich uitstekend voor, en wanneer het morgen wederom 1 april is, kan het haast niet anders dan dat ook morgen het aantal positieven weer een hoofdrol gaat vervullen en de negatieven in het niet verdwijnen. Waardoor de angst gevoed wordt en de totalen steeds meer buiten beeld verdwijnen. Hetgeen dan weer geen recht doet aan die eerder genoemde negatieven.

Ooit in een ver verleden bracht de Donkere Kamer uitkomst omtrent het beeld dat zich liet ontwikkelen, tegenwoordig is er nauwelijks nog sprake van een beeld dat direct helderheid verschaft. En waar grafieken pogingen ondernemen om de getallen onder de aandacht te brengen, zijn het de vele lichtjes op het dashboard die constant flikkeren, waardoor actie wordt verondersteld. De vraag wie wat gaat doen dan wel het voortouw neemt, ook dat is een vraag gerelateerd aan de uitkomst van die positieven. Waardoor nogmaals die negatieven veroordeeld zijn om in het totale niet te verdwijnen…

Dus voor vandaag heb ik toch wel een verrassing in petto: Terug naar toen wanneer het snacken en het ‘eten uit de muur’ een mogelijkheid was om je honger dan wel trek met wat eenvoudige handelingen ( geld in de gleuf, het openmaken van het venstertje, het sluiten idem om de kroket tot je te nemen) dankzij de FEBO op vele plaatsen in Nederland aanhangers zag komen. En ze zijn nog steeds te vinden, alhoewel het eten uit de muur nu op een ietwat andere wijze gaat plaatsvinden dan we voorheen gewend waren. En waar voedseldeskundigen wel weer de nodige vraagtekens bij zullen zetten, wanneer er gesproken wordt over een snack voor de lekkere trek! Een vette bek halen is daar eigenlijk een synoniem voor geworden…

Dat neemt niet weg dat zolang de Restaurants kunnen beschikken over gesloten luiken, er beperkt sprake kan zijn om een maaltijd gekoppeld aan een tijdslot op te gaan halen je het vandaag dan maar moet doen met de aandacht op die eerder genoemde negatievelingen (mogelijk vele tienduizenden die naar de teststraat werden verwezen) om het mogelijke negatieve alsnog als positief te gaan omhelzen…


Maar ook dat is nu even niet toegestaan!