NiNa

Ze kwam, bracht en deelde. Dan heb ik het over Nina die vandaag afscheid neemt van de DichtersKringAlkmaar. Zij verkeert in een transitie ten aanzien van haar toekomst. Haar energie neemt af en haar zijn neemt toe, maar dat wil niet zeggen dat het een over en sluiten is. Keuzes maakt zij die haar goed doen en verloren energie ben je voor altijd kwijt. In die zin geef ik haar groot gelijk, maar het gaat wel gepaard met een zeker gevoel van weemoed. Wee & Moed een woord dat zich leent om van elkaar te gaan scheiden, hetgeen ik dan bij deze doe. Wij konden het goed met elkaar vinden, in die zin dat de feedback die zij mij heeft gegeven niet altijd door mij op prijs werd gesteld. Geregeld hield zij mij een spiegel voor en om in die spiegel zelf te gaan kijken, had ik veel liever niet gedaan als wel een joker ingezet. Waarom ik me zo beduvelde is geenszins een raadsel, maar meer een poging om onder bepaalde zaken uit te komen. Een vorm van schijn heiligheid die ik te pas en te onpas toepas. En dat dank ik aan haar, gelijk ook het tuintje dat ik bij dien te houden. Een raadsel mogelijk voor de ander maar niet meer voor mij. Zij wijst en wees mij op volkomenheden waar ik neig naar onvolkomenheid. En daar ben ik haar dankbaar voor. De laatste keer dat de dichterskring bij haar ten huize huist. En dat doet een beetje pijn, want afscheid nemen is en blijft voor mij een heikel punt. En wanneer ik besluit om hier een punt achter te zetten doe ik dit met een gedicht van haar: GRENZELOZE INCEST

‘IN MIJN VIJVER ZWEMT / EEN GROTE / KRIOELENDE / NAAR LUCHT HAPPENDE / ORANJE LEVEN //
STRUCTURELE INCEST / WAARTEGEN GEEN WETTEN BESTAAN / ZORGDE VOOR DEZE ENORME / ONBEHEERSBAAR GROEIENDE POPULATIE //
EEN GROTE GEZELLIGE FAMILIE / VREEDZAAM EN GENETISCH VOLKOMEN GELIJK //
TENEINDE RAAD SLOOP IK ALSNOG / WAT IK MET ZOVEEL ZORG CREEERDE //
HET BESCHERMEND NETWERK / VAN DUNNE DRADEN / DAT JARENLANG / DE REIGER WEERDE / WORDT DRAAD NA DRAAD ONTMANTELD //

IK WIL NIET ZIEN / WAT NU GEBEUREN GAAT //’ nina september 2019.