Omgekeerde evenredigheid

Als dingen omgekeerd evenredig zijn, betekent dit dat je zaken volstrekt willekeurig kunt gaan draaien. Een vergelijk met een caleidoscoop dringt zich op. Of, in een geheel andere context, een wind die met alle richtingen meedraait, hetgeen een vermoeden van opportunisme naar voren brengt. Zoals de wind waait, waait mijn jasje, mijn rokje mijn bloesje desnoods. Ben begonnen in een boek van Annejet van der Zijl omtrent het leven van Bernhard. Waar je niet aan ontkomt is het feit dat zij in grote lijnen de geschiedenis van zijn voorouders de revue laat passeren, waarbij belangen in grote mate een rol blijken te spelen. Verhevenen, hoog verhevenen en laag verhevenen onder de noemer van Adel. En waarbij de ene partij een zeker misnoegen naar voren brengt, terwijl anderen worden verguisd en derden zich aangenaam verpozen in het gebied van roddel en achterklap. Wat dat betreft is deze mensen ook niets menselijks vreemd. Nu is een bevriende kennis van mij van plan om zijn bijdrage aan de cultuur van heden ten dage te gaan doorspekken met roddel en achterklap. Ik heb momenteel nog geen idee hoe de kunstenaar van plan is zijn idee gestalte te gaan geven, maar, op voorhand heb ik daar alle vertrouwen in. Het is nu eenmaal zo dat dingen die zich tersluiks voordoen, zeker op gegniffel achter de hand kunnen gaan rekenen. En wanneer iemand de Zwarte Piet krijgt toegespeeld, wanneer verdomde Lowietje zich niet bewust is van de rol die hem wordt toegedicht, kan het haast niet anders dan dat de overige aanwezigen zuchten… van opluchting. Dat zij dit keer niet het middelpunt zijn van spot dan wel kwaadsprekerij. Want zo af en toe bekruipt mij een gevoel dat zeer sterk in die richting gaat. Maar ook dat kan ik mis hebben, ook dat doet een vermoeden ontstaan in de richting van achterdocht waarbij een wantrouwen om de hoek staat te wachten op het mogelijke bewijs dat zich gaat voordoen. Tunneldenken kan daar een reden voor zijn, en wanneer dit denken zijn beslag krijgt… blijken de zaken als eerder verondersteld omgekeerd van evenredigheid te getuigen!