Gangbaar…

‘Slap zitte’, dom kijke’, bier drinke’ en een onbetamelijk woord roepen.’ Dat is wat de gemiddelde twintiger dan wel vroegtijdige dertigers zich tegenwoordig kan permitteren. Dat is wat anders dan wat het voormalige langharig, werkschuw tuig in hun jaren naar voren bracht. En waar de gemiddelde oudere op leeftijd nog weleens aan terugdenkt. Andere tijden, andere mores, andere waarden en, voor een belangrijk deel ook andere omstandigheden. Neem nu alleen al de vermeerdering van het woongenot, de bar-b-que die voor een belangrijk deel de afgelopen dag zich kon verheugen in een glansrijke belangstelling, het feit dat je op je eigen terras beschikt over loungebanken, dat de rook om je hoofd nog steeds niet is verdwenen en dat liederen uit die tijd nog zich nog steeds in een bepaalde mate van populariteit mogen verheugen. En waar vorige geslachten zich mochten vergapen aan de opkomst van het vliegtuig, de automobielen steeds meer in aantal toenam en de wegen zich onder het zwart van het asfalt tot aan de einder uitstrekten, het tegenwoordig gangbaar is dat dat vliegmasjien van toen tegenwoordig vele honderden passagiers tegelijkertijd over de oceanen vervoert. Het aantal caravans afneemt en het aantal kampeermobielen zich mag gaan verheugen in een grote mate van toename. En dat de belastingen in deze ervoor zorgen dat de kist rijkelijk gevuld wordt en ook gevuld blijft, opdat de uitgaven in Europees verband uitsluitend kunnen gaan toenemen. Wat dat betreft is er weinig nieuws onder de zon die nog steeds van zich laat horen dan wel voelen. En waar ijverig gesmeerd wordt met vele factoren, is het nog steeds de bedoeling dat die witte rakker, omringd door vele gele rakkers de huid bruint en de anderen confronteert met dat geweldige kleurtje, wat op een ander moment ervoor kan gaan zorgen dat er sprake kan zijn van een vorm van discriminatie. Of de vraag naar welk ver land jij bent geweest. En wanneer je dit afdoet door te verklaren dat je de zon in Nederland op je bast hebt laten schijnen, wordt je meteen geattendeerd op het feit dat huidkanker je mogelijk een nabije toekomst kan gaan ontnemen. Ontferm U Heer, over mij en mijn huid zou een gebed kunnen worden, ware het niet dat ook gebeden aan inflatie onderhevig zijn. Het is vaak zoals het is en het zij zo is in de plaats van het Amen gekomen. Hetgeen weinig afbreuk doet aan de woorden die ik ‘in den beginne’ naar voren bracht: ‘slap zitte’, dom kijke’, bier drinke’ en gewoonweg KUT roepe’ want ook dat laatste woord is de laatste tijd het meest gangbare woord dat gebruikt wordt…