onder het MES!

Vandaag bereid ik me voor op morgen! Maar dat was gisteren! En wanneer dit bericht verschijnt, lig ik waarschijnlijk op de operatietafel en word wederom opengesneden. Geen idee hoe lang ik nu weer onder een ander dak vertoef, ik neem op voorhand een voorschot in de tijd. dat wil zeggen dat ik een voorbereidingstijd heb genomen, mijn laptop huiswaarts is gekeerd en ik geen idee heb wanneer wederom naar elders te worden overgeplaatst. Of ik op een andere locatie kom te vertoeven, of dat het bed dat ik verlaten heb onderwijl door een ander is ingenomen, drie dagen wordt uitgetrokken om mijn bed vrij te houden alvorens iemand anders van de gelegenheid gebruik gaat maken. Het heeft te maken met een kostenplaatje en wanneer ik bedenk dat een bed in het ziekenhuis een navenant ander bedrag zal vragen dan mijn huidige bed, het afhankelijk zal zijn hoe ik mij dan wel mijn lichaam zich gedraagt in de aankomende tijd dat alles zorgt voor een niet direct te beantwoorden vraag.

Dus kijk niet vreemd op wanneer ik ogenschijnlijk warrige wartaal uitkraam, dat ook nu weer een weekend op mij wacht en dat wanneer anderen in de gelegenheid worden gesteld om eindelijk eens te gaan genieten van een Musical ergens in het land, het juist Ria is die ik dit gun. Want na ruim anderhalf jaar wachten, verplaatsen en uitstel wordt het nodig tijd dat ook zij de gelegenheid krijgt om haar zinnen te verzetten!


Post scriptum: dit bericht verschijnt op een uitgelezen moment: 12.45 uur waarop ik onder het mes ga!