Op vertrouwen… bouwen!

Nee, nee nee, nee we noemen geen namen maar maken er gewoon een raadsel van. Juist door namen te gaan noemen, voornamen achterwege te laten en een willekeur van Ministeries met navenante Ministers de revue te laten passeren. C. van der wal, R. Dijkgraaf. M. Harbers, H. Staghouwer. M. Adriaansens, E. Kuipers. H. Bruins Slot, W. Hoekstra, C. Schouten. K. van Gennip, C. Helder, F. Weerwind. D. Wiersma, L. Schreinemacher, K. Ollongren, D. Yesilgoz, M. Rutte, H de Jonge en wie dan nog mist…?!

Ach het bordes is nog nooit zo vol geweest en de wetenschap dat Robert Dijkgraaf het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaat leiden maakt hem, indien Mark het niet langer trekt, een potentieel kandidaat voor het Minister-Presidentschap. En dan te bedenken dat er ook nog vele andere Ministeries het levenslicht gaan aanschouwen, te weten Natuur & Stikstof, Primair en Voortgezet onderwijs, Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening, Klimaat en Energie, Langdurige Zorg en Sport, Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen en ook nog ergens een Minister die zich over de Spaarpot van Nederland zal gaan buigen. Mogelijk staat ons op termijn een BTW verhoging te wachten, zal het kwartje van KOK in een koekenpan verdwijnen en het inductie koken een hoge vlucht gaan nemen.

zesde couplet, zonder een potje met vet!

En besluit ik deze bijdrage voor vandaag met een schild van dubieuze komaf, gelijk het zesde couplet van het Wilhelmus begint met de volgende tekstregels,

‘Mijn Schild ende getrouwen, zijt Gij o God Mijn Heer, op u kan ik gaan bouwen, verlaat mij nimmer meer…’