Poppen aan een touwtje…

Wat schiet je ermee op, wanneer je besluit om het paard achter de wagen te spannen?! Of dat je je opmaakt om aan een dood paard te gaan trekken?! Geen idee waar deze zinnen toe leiden, de vraag is met wat besluit het OMT nu weer naar voren komt. Want dat zij in staat zijn om het regeringsbeleid niet alleen een bepaalde kant op te sturen, dat adviezen in deze meer de neiging gaan vertonen richting besluiten en dat ook de wetgevende macht geregeld met knarsende tanden zich loopt te verbijten, ach het heeft veel weg dat het nieuwe elan ervoor zorgt dat ‘het Schip der Staat’ wat stuurloos ronddrijft, het ergens onderweg averij heeft opgelopen en dat het fenomeen van pompen dan wel verzuipen ervoor zorgt dat met lekke emmertjes er wat op rond wordt gehoosd…

En waar ik gisteren melding heb gemaakt van het veronderstelde ‘Nieuwe Elan’, Ministers zonder portefeuille hun hand dienen op te houden bij de andere Ministeries om ook een deel uit de pot met poen tevoorschijn te toveren, kan het niet anders dan dat ook de bomen die onder Den Uyl ooit tot ver in de hemel groeiden, dat Bestek ’81 onder van Agt ervoor zorgde dat het calvinisme wederom de boventoon kon gaan voeren en dat Balkende ooit pleitte voor het repareren van het dak als de zon zou schijnen, ach ik moet nog zien wat dit huidige Kabinet allemaal in petto heeft.

De AOW’ers die dienen te gaan inleveren, de Pensioenen die nog steeds niet worden geindexeerd, Provinciale Staten van Noord-Holland wat steekjes laten vallen voor wat betreft een graffitiregen, pardon een Grafietregen, het zijn zo van die dingen waar niemand zich ogenschijnlijk nog druk om maakt. Maar dat het broeit in Nederland valt niet te ontkennen, dat wantrouwen zich meer voordoet waar een zekere vorm van vertrouwen geen voordeel van de twijfel kent, waar ik in al mijn onschuld niet veel meer hoef te doen dan ervoor te zorgen dat mijn berichten geen boventoon zullen gaan voeren en dat het morgen vrijdag zal zijn en er waarschijnlijk weer een persco op het programma komt te staan, met nieuwe spelers en mogelijk een voortzetting van de huidige lockdown, het heeft veel weg van een herhaling van zetten met hooguit wat nieuwe poppetjes,

verdwenen bomen!

waarbij de vraag wie aan de touwtjes trekt ook op voorhand valt te duiden…