Zoethout(jes) bijten…

in de schijn werpen!

Wanneer alles beter is dan niets, kan het niet slechter af gaan lopen. Zowaar heeft het Kabinet besloten om toch enige versoepeling toe te gaan passen, blijft het de vraag of de goegemeente ook van plan is zich hieraan te gaan houden. Want van een goegemeente kan er ook sprake zijn van een doegemeente. Waarbij de veronderstelde doenerigheid ervoor kan gaan zorgen dat kappers wederom stoelen tekort gaan komen, dat het click & collect weer vervangen wordt door een zone van 25 vierkante meter per persoon toe te gaan passen, dat het echte HEMA gevoel nog terug moet keren en dat er zich verschuivingen hebben voorgedaan in het van voor alle ellende bekende personeel vervangen is door het onbekende persoon dat schuil gaat achter een verantwoord mondkapje.

En om over verantwoorde mondkapjes te spreken: waar is Sywert wanneer je hem nodig hebt? Zit deze zijn banksaldo na te rekenen, zijn de veronderstelde ‘Goede Doelen’ door hem afgekocht of maakt hij met zijn kornuiten goede sier in het Buitenland. Zijn de hongerige monden van zijn kinderen nog wel te voeden of is er een belangrijk opvoedkundige aan hem verloren gegaan?
Wat een land dat bol staat van de vergelijkingen op velerlei gebied, wanneer er sprake is van een naderende climax er vaak een anticlimax naar voren komt en de veronderstelling dat de ‘cost veelal voor de baet uitgaat’ geen opgang meer doet.

Laat staan dat evenwichtigheid niet uit te sluiten valt en voor je het goed en wel beseft deuren die even open gingen, worden geconfronteerd met het feit dat ze toch weer rond een uur of acht des avonds alsnog de deuren dienen te sluiten. Opdat Handhavers en BOA’s alsnog werkzaamheden kunnen blijven verrichten. Dat er mogelijk een zucht ver verluchting door Nederland raast, dat de schoenen van Ernst het niet halen bij die van de uit beeld zijnde Hugo, dat Mark nog steeds in staat blijkt te zijn om zijn ’toverstafje’ nu op Ernst te gaan richten en dat er absoluut geen sprake van is dat wij met z’n allen in een Wonderland zijn komen te verkeren, Pepsi co vaart er wel bij en waar de Speciaal bieren niet aan te slepen zijn, merkt menig burgergezin in Nederland dat het geld de portemonnee uitvliegt. De koopkracht daalt en de prijzen nemen toe en waar voorheen sprake was van een balans dan wel een zeker evenwicht, blijkt bij velen nu dat er meer maand overblijft dan dat er voorheen sprake was van het gegeven dat een naderende uitkering dan wel een pensioen ervoor zorgde dat het roodstaan beperkt kon blijven.

Zekere instanties varen er wel bij, waarbij anderen gedwongen worden om op verschillende (zoet)houtstokjes te gaan bijten…