oud & NIEUW!

… en wanneer je denkt dat een gemiddelde Nederlander zich houdt aan een vuurwerkverbod van overheidswege gevorderd, kun je je deerlijk vergissen in de hoeveelheid vuurwerk dat juist bedoeld is om de kwade geesten te verdrijven, met andere woorden, de avond kenmerkte zich door een uitdijende mist die laag bleef hangen door het geregeld gebruik van vuurwerk dat ver voor die tijd werd afgestoken, gevolgd door de ingehouden mist voor en na de jaarwisseling, met andere woorden de eerste twee beelden zijn voor twaalven wanneer de maan zich overtuigend van zijn volte weet heeft en even daarna een tweetal beelden dat na die jaarwisseling te laten zien dat Nederland zich geen reet aantrekt van dat eerder genoemde verbod.


Maar voor mij was dit keer de uitsmijter het laatste gedeelte van de oudejaarsconference van Youp van ’t Hek die een pleidooi hield waarbij hij stelde dat een applaus dat hij gewend was bij hem wel zorgde voor een volle buidel, en dat dit de zorgverleners door lieden van het parlement die het hazenpad kozen werd onthouden…

... EN DE MAAN…