OVER 1 KOMEN(d)

ZOEK MINIMAAL VIJF (5) EN MAXIMAAL NEGEN (9) OVEREENKOMSTEN TUSSEN DE BEIDE FOTO’S. Het getal tien (10) IS VOORBEHOUDEN AAN DE HOEDER VAN DEEZ’ AARDKLOOT.

Het is immers weer eens wat anders dan dat voorspelbare pad waar nu eenieder een andere weg in zoekt. En begeef je rustig buten de gebaande paden, stap eens over je onwrikbare grens heen en blijf desnoods constant buiten de lijntjes kleuren, het geeft waarschijnlijk in eerste instantie een wat benauwd gevoel maar in tweede instantie zul je ontdekken dat het niet alleen ruimte geeft, maar dat je opeens een stuk makkelijker gaat ademhalen.

Adem in – houd vast – houd nog wat langer vast- en neem dan de tijd om bewust uit te ademen.

Een gevoel van blijheid overvalt je, een gevoel van vrijheid onderga je en voor je het goed en wel beseft, ben je bijkans een ander mens, een wezen dat van zichzelf staat te kijken. Want het gaat niet zozeer dat je oog krijgt voor de overeenkomsten waarbij je vaak wordt voorgehouden om naar de verschillen te gaan speuren neen, het is dit keer niet de bedoeling dat je scoort maar oog krijgt voor dat wat altijd weer hetzelfde is: de mens, ik, jij en hij zei, gelijk ooit die tekening van een hij waar een boog overheen getrokken was en een zei dat ook niet goed zou zijn. En waar we nu met gepaste afstand dan wel met een boog om de ander heen lopen, waar opeens woorden uit de mond van de ander komt, waar we steeds meer tot de ontdekking komen dat de schuit waarin we zitten niet nodigt om thee te gaan drinken en waar de overkant…


Charon heeft het er druk mee, de aantallen nemen toe en de toestand van menigeen is zorgelijk. Men zegt elkaar gedag, men groet elkaar en waar ooit de vlag op de modderschuit te vinden was, doe ik het dit keer af met de boeg van een kano! Henk ging varen en kwam een brug tegen. Niet zomaar een brug maar een Leeghwaterbrug! Dicht dit keer waar hij jaren openstond…


Dat is dan de beloning van die eerder veronderstelde zoektocht. Het gaat er immers om waar mensen nog steeds naar op zoek zijn: de overeenkomst!