Over leven

Schuilkelder met weckpotten…

AALTEN: Ergens verderop. En waar wij door een samenloop der omstandigheid terecht kwamen omstreeks 16.00 uur. Te weten dat om 5 uur het museum sluit is geen reden om alsnog even een blik te gaan werpen in dit Nationaal Onderduik Museum op het adres Markt 12 in Aalten. Daar woonde een gezin: vader, moeder en twee kleine kinderen. Er waren onderduikers op zolder, tegelijkertijd was de groete voorkamer daar pal onder gevorderd door het naziregime voor de Ortskommandantur. De originele onderduikplek op zolder en de schuilkelder bij bombardementen in de buurt, zijn toegankelijk…


Laat ik de beperkte beelden voor zich spreken, dan nog vooral uw aandacht voor de twee aan elkaar gekoppelde beelden: de een spreekt voor zich, de ander laat een portret zien met het verhaal van een kind van NSB ouders. En waar de zolder zich leende voor die onderduikers, valt momenteel in verschillende koffers het verhaal van de betrokkenen te lezen dan wel te zien. Indrukwekkend in al zijn bescheidenheid en waar woorden ontbreken spreken nogmaals, de beelden voor zich!