RETOUR AFZENDER: een blik in mijn verleden deel 1.

Retour afzender 1.

RETOUR AFZENDER: Bericht uit mijn verleden naar het heden toe!

De noemer is: PSYCHIATRISCH VERPLEEGKUNDIG DOCENT in ruste. En daar ben ik in zekere zin FIER op! Een woord dat niet direct in Nederland gebruikelijk is, dat maakt juist dit woord zo BIJZONDER. En dat bijzondere komt dan weer voort door de B-opleiding voorheen de opleiding tot Krankzinnigen verpleging. Gekken en dwazen en het schrijven van namen op deuren en wat dies meer zij.
Maar… dit is slechts de inleiding van een betoog dat verschillende vervolgen zal gaan kennen, een manier om mijn wijze van voorheen les geven te gaan illustreren. Een korte cursus, waarbij ik door een samenloop zo’n gevouwen blaadje tegenkwam waarop door het met de nodige vingers bewegen en het roepen van een bepaald getal een kwalificatie tegenkwam waar ik uiteindelijk als een TOPPIE werd omschreven.


Welke kwaliteiten werden mij toen toegedicht?!
Vooruit, daar gaat’ie: tomeloze inzet, interesse, humor, warm mens, creativiteit, samenwerking, lekker gek, impulsiviteit. En daar zul je het de komende dagen mee moeten gaan doen. Geen verplichting, geen dringend advies, met niet meer dan een persoon tegelijk tot je nemen, en waar ik mogelijk tekort schiet, ga af op het advies van de Regeringsleider voor wat die nog meer in petto heeft.
Wees je bewust van de woorden die ik gebruik en wanneer je jezelf in de suggesties ontdekt,

(h)ERKEN JEZELF! WIE IS U?

Intelligentie doet zich op verscheidene niveaus voor. Veelal is de veronderstelling dat wanneer er over intelligentie gesproken wordt met name de cognitieve intelligentie oftewel het intelligentie quotient (IQ) aan de orde komt. Dat er andere vormen van intelligentie bestaan blijkt uit het volgende:

Lichamelijke/kinesthetische intelligentie: – reageert bij voorkeur met meestal trefzekere bewegingen en heeft een sterk gevoel voor de juiste richting en timing in het gebruik van het eigen lichaam. Houdt van sport en maakt snel lichamelijk contact. Is sterk in de fijne motoriek en leert makkelijk door iets te doen of te spelen. Sleutelt en knutselt graag.

Intrapersoonlijke intelligentie: – stelt zich graag wat op de achtergrond op. Leeft in een eigen wereld en houdt van dagdromen. Kent de eigen sterke en zwakke kanten goed en stelt hoge eisen aan zichzelf. Neemt scherp waar wat er gebeurt. Schrijft een dagboek en heeft gevoel voor reflectie, poezie en filosofie.

Visueel/ruimtelijke intelligentie: – neemt de werkelijkheid waar via beelden en kleuren. Heeft een groot gevoel voor kleurnuances. Tekent vaak figuurtjes of maakt krabbels om iets vast te houden. Experimenteert graag met ontwerpen of schetsen; denkt en schrijft plastisch. Kan zich snel orienteren in gebouwen, wijken etc. Werkt graag met grafieken.

Interpersoonlijke intelligentie: – houdt van contact met anderen en werkt graag samen. Voelt scherp aan wat anderen bezighoudt en spreekt daar makkelijk over. Voelt zich prettig in groepen en houdt van gezelligheid en feestjes. Is graag bereid anderen te helpen.

Muzikaal/ritmische intelligentie: – leeft in geluid en ritmiek. Pikt snel melodietjes op, neuriet gaag en bespeelt met veel plezier een muziekinstrument. Werkt met ezelsbruggetjes of rijmpjes om iets te onthouden, terwijl muziek op de achtergrond klinkt. Heeft een sterk gevoel voor ritme, stijl, nuances in stemgeluid en is een boeiende verteller.

Logisch/mathematische intelligentie: – is gefascineerd door getallen/cijfers en speelt hier graag mee. Kan informatie goed ordenen en lost graag complexe wiskundige problemen op. Denkt zorgvuldig na en heroverweegt bij het oplossen van problemen. Redeneert logisch, precies en accuraat en denkt kritisch.

Natuurgerichte intelligentie: – is gefascineerd door alles wat groeit, bloeit en beweegt in de natuur. Herkent snel kenmerken van planten en dieren. Leert makkelijk door waarnemingen buiten, verzamelen en ordenen. Gaat graag met dieren om en maakt er snel contact mee. Observeert en verklaar met veel plezier veranderingen in de natuur.

Verbaal/linguistische intelligentie: – denkt in woorden en formuleert makkelijk. Houdt van lezen, praten en schrijven en kan makkelijk zijn ideeen en gedachten onder woorden brengen. Leest met inzicht en snapt snel waarover het gaat. Kan goed argumenteren en iets beschrijven.

Zo naar jezelf en de eerdergenoemde omschrijvingen kijkend, moet het duidelijk zijn welke omschrijving voor jou het meest van toepassing is:
DAT BEN JE!

En dan… dan kom ik aan bod. Waar je mogelijk even moeite hebt gehad om jezelf te kwalificeren, mengvormen zijn in de regel ook toegestaan! En wanneer je in staat bent om het volgende betoog enigszins te volgen, welkom op het pad dat naar mijn wegen leidt:

wikswegen!