Paden op (deel 2)

STRAAT. // Ik ben verlaat als ik / de straat wijdstaat een deur / waar schelle kreten dof gefluister / verminkte zinnen in het duister // laat en verlaten wijd / ligt daar de straat open / het riool, gepeupel krioelt / blinde vlekken open ogen / schijnen door het wijde duister van // de straat wacht, lacht in zijn hemd // van knoken.
Dat behoeft geen nadere duiding en stel je voor dat juist dat riool zou overstromen: hoeveel beer zou de straat vol laten lopen?
Zondag, 27 juni 2021.