Paden op (1)

Soms is het leuk om met ouwe meuk aan de haal te gaan. Soms is het vervelend om oude koeien het land op te helpen, vaak is het een kalf geweest dat gebruikt is om de put te dempen. Anderzijds kan het bevrijdend zijn, wanneer de dingen vanuit een ver verleden weer enen kans wordt geboden om in het heden te treden. Maar vaak is het zo dat niemand daar meer enige aandacht aan besteed, waardoor ik me bijkans genoodzaakt voel om uit dat verleden in het heden te treden opdat de toekomst nog wat in de aanbieding krijgt. Zo ook vandaag wanneer ik weer begin met wat ik in het verleden heb geschreven, De noemer gedicht gaat niet op, de plaatjes zijn nog te overzien maar wanneer ik die kans neem, komt het waarschijnlijk wel weer tot leven. Ik ga je de aankomende tijd weer met wat werkjes lastig vallen, opdat mijn wegen gegarandeerd blijven. Want stilstand betekent simpelweg achteruitgang en daar niemand mij kan vertellen waar de uitgang is, noch de weg wijst naar de nooduitgang, kan ik maar weer het heft in eigen hand gaan nemen. ook anticiperen valt te leren!


Welkom dus op deze zaterdag opdat de zondagrust kan gaan intreden!
Zaterdag, 26 juni 2021.