Remise!

Pijn is overduidelijk een sensatie die een grens aangeeft. Maar geregeld dien je ook nog eens grensoverschrijdend bezig te gaan, was het alleen maar door het feit dat in ieder mens elementen te vinden zijn die doen denken aan een sado-masochistisch deel van de menselijke persoonlijkheid. Ik wil niet zo ver gaan dat ik ook enigszins in de buurt kom van een flagellant, maar zo af en toe kan ik me niet geheel en al aan die indruk onttrekken. Waar werd gesteld dat iemand die mooi wil zijn pijn dient te lijden, kan het haast niet anders dan dat waar geschroefd wordt en gehamerd dit toch wel de nodige golven teweeg brengt, in die zin dat spier en massa onder invloed van mogelijk een niet zichtbare bloeduitstorting ook de nodige tijd nodig hebben om het geheel weer in een aanvaardbare vorm terug te brengen.

Bloedverdunners, een operatie en het aangeven van pijnsensaties gaan dan voor een belangrijk deel mijn dagprogramma in de war schoppen en waar sprake had kunnen zijn van enige progressie is er meer spraken van een vorm van regressie, hetgeen dan ook weer van invloed is op de geest die dan maar wat gaat rondtollen. De tollenaar ver te zoeken is en ik mezelf op de een of andere wijze dan een figuurlijke schop dien toe te dienen, en de kans loop door die schop weer onderuit te gaan en nu, om voor een bepaalde balans zorg te gaan dragen, mijn rechter heup van wat breuken te gaan voorzien. Of dat, in weerwil van wat goed voor me is, mogelijk een andersoortige pijnmedicatie tot mij te nemen, waardoor de pijn wordt gedempt en ik in mijn oudere overmoed alsnog grensverleggend in de weer ga. Dus via de nodige hulpverleners mogelijk contact op ga nemen met het ziekenhuis dat misschien meer expertise tot hun beschikking heeft dan dat anderen terecht stellen daar niet voldoende beeld van te hebben. En dan te bedenken dat het beeld voor vandaag aanwezig ook niet bepaald schittert door duidelijkheid, was het alleen maar om juist de lezer weer eens op een ander spoor te zetten.

En na een veelvuldig herhalen van zetten kan ik niet anders concluderen dan dat een remise niet alleen op een schaakbord te vinden valt…