samen GESTELD.

SAMENGESTELD! Een woord dat op dit moment vele invalshoeken vertegenwoordigt. Uiteenlopend van gezinnen tot ambities, van fusies dan wel ondernemingen, van bestuurders tot coalities, van vrijwilligers, van initiatieven dan wel crowdfunding, van gezelschappen tot alhoewel op de laatste plaats, kunst. Waarbij de samenstelling van kunst in velerlei vormen velerlei omschrijvingen kent. Waarbij iedere mogelijke invalshoek weer een uitvalsbasis kent.

heee?!

Als introductie van een volgende bijdrage omtrent de werken van al eerder naar voren gebrachte Rudi van der Wint. Want het moet gezegd zijn dat zijn werken niet alleen bijzonder opvallend zijn, maar ook door de vele technieken die hij hanteerde mij doet denken aan de Alkmaarse kunstenaar Rob Komen. Want ook deze man is begiftigd met de verschillende technieken die hij hanteert. Hij dicht, hij schrijft, hij tekent, hij grafeert, hij schildert en kent een groot palet van mogelijkheden in de zin van het naar voren brengen van een idee. Noem de Stille Stad, mensen die hun wetenswaardigheden omtrent de periode die zich kenmerkte door de C die Constant naar voren kwam, te gaan bundelen.

Ook een vorm van iets samengesteld, waardoor de ander de gelegenheid heeft gekregen om daar kennis van te nemen. Eergisteren een neven en nichten dag meegemaakt, gisteren naar de Jungle geweest met de familie als uitje en vandaag maar weer met demogelijkheden van maandag aan de loop gegaan.

En zo blijf ik op mijn manier bezig, kom op woorden die dan weer een stroom van gedachten naar voren brengen en heb ii ook voor vandaag niet veel meer te doen dan jelui daarvan in kennis te stellen. Met de nodige beelden, gebaseerd op het werk van “Der Rudi’, maar niet de man die als Kesselaar door het leven ging. Kesselaar?! Neen, zijn naam werd Carrell en hij bracht ooit een lied uit onder de titel:

‘Ja, zo gaat het met een vader en een zoon!’

Toch ook weer iets van samengesteld