SLAPLAND

‘Koning, burger, generaal, mondkapjes dragen ze allemaal.’ Behalve die ene die onschendbaar is verklaard. SLAPLAND, een conglomeraat van GROENLAND, ROODLAND, GEELLAND en een vleugje Oranje, waar een uniek individueel genderneutraal figuur zich uitsluitend overgeeft aan de eigen geneugten en zich niet druk maakt omtrent zijn sociale behoeften.
Hedonistisch van aard, duldt hij geen tegenspraak en is er oprecht van overtuigd dat slechts de eigen mening in dit geval van toepassing is. Waar een Babylonische spraakverwarring de standaard is geworden, de blik uitsluitend op zichzelf gericht en oren door oordopjes worden verstopt. Waar klank en kleur verboden zijn op straffe van gevangenis waar ieder in zijn eigen hok niet veel meer hoeft te doen dan de dood af te wachten. Dat niemand zich om hem bekommert, leidt uiteindelijk tot een drank- en hongerdood. En waar ooit de sleutels waren, zijn ook deze spoorloos.

Ook behoeften zijn verdwenen en waar in een andere tijd de omstandigheid een rol had kunnen spelen, ook die tijd is helaas voorbij. Weer anderen worden opgepakt wanneer men deze onder de armen schaart en waar de uitgestoken hand van een weldoorvoed burger een rol had kunnen spelen, worden geen handen geschud noch in elkaar geslagen. Overdracht van de een naar mogelijk een ander is ten strengste verboden en steniging komt met grote regelmaat voor, uitsluitend te volgen door het beeldmateriaal dat vierentwintig uur per dag, week in week uit moet aangeven hoe de vlag erbij hangt. Veelal halfstok en zelfs de wind is niet in staat om het geheel te laten wapperen.

Ruilhandel komt niet verder in de buurt daar de anderhalve meter door tien meter is vervangen, en waar banken proberen om het geld te devalueren, sluizen ze alles door naar de gigantische kluizen ergens in de buurt van Frankfurt.
Leiders schuilen in de atoombunkers die nog niet zijn opgedoekt en ook de media zwijgen in alle talen. Waar Esperanto uitkomst had kunnen bieden, ook dat biedt helaas geen soelaas. De enkeling die zich op die manier aan anderen verstaanbaar had kunnen maken, is verbannen naar WITLAND, waar de kleur van de persoon niet direct bepalend is voor wie wel dan niet wordt toegelaten. En wanneer je je laat kleuren door de regenboog, ook daar is geen sprake van een pot met goud wanneer dit WITLAND haalt.

Wie denkt uit deze situatie voordeel te kunnen behalen, werpt de eerste steen voor de zonde hem overvalt. Schijnzekerheid spreekt boekdelen en niemand kan van iemand begrip veronderstellen. Het ieder voor zich en de ander laten barsten is ook onderdeel van het Nieuwe Normaal. Adviezen maken plaats voor plicht en ongehoorzaamheid wordt gestraft door de oren af te gaan knippen. Het credo dat iemand die niet horen wil is ingeruild voor het afluisteren van de ander, waarbij meldingen dit keer niet meer onder de Privacy Wet gaan vallen, is standaard. Dat Grote Broer over ons allen waakt, het ene appje van de overheid is nog niet te zien of daar volgt een volgend, ietwat tegengesteld bericht aan dat eerder genoemde appje.

Nokia telefoontoestellen dienen ingeleverd te worden en de uitvoerende macht beschikt over de mogelijkheid om ongevraagd binnen te vallen, naar willekeur burgers op te pakken en dat wat enigszins als ondermijnend zou kunnen dienen, met het nodige geweld de kop in te slaan. Gebruik wordt gestraft en misbruik oogluikend toegestaan. Officieren trekken hun boetekleed aan, Rechters werpen hun Toga’s af, op kantoor werken leidt naar werkkampen waar de anderhalve meter nog stringent wordt toegepast en wanneer kinderen ongehoorzaam zijn, grijpt ook nu de overheid in.

Pubers worden geplaatst in de Eeuwig Zingende Bossen en laten zelden nog iets van hun zijde weten. In de bossen is er nu eenmaal niet de mogelijkheid om je mobieltje op te gaan laden.
En voor ouderen is er slechts het vooruitzicht dat zij in alle eenzaamheid hun tijdelijk zijn voor de eeuwigheid kunnen behoeden, wordt niet gevraagd wanneer zij klaar zijn met hun voltooide leven en hunkeren ze naar een hartstilstand dan wel besluiten zij zich op een andere manier van hun leven te beroven, hoewel zij allen niet kunnen beschikken over die Pil van Drion.

Een bijzondere tijd die mij de kans geeft om eens lekker uit te gaan pakken, door te weten dat ik gisteren een pleidooi heb gehouden omtrent Maslow en vandaag een voorbeeldig doemscenario tot leven heb gewekt…