smeerMIDDEL

Alles draait wel ergens om, een as, de oerknal, het bestaan. Waarbij vooral dit laatste momenteel van groot belang kan zijn, het recht om te bestaan. Wat daarnaast van belang is het zelfbeschikkingsrecht, het recht om over jezelf te kunnen beschikken. Waar dan weer de nodige vraagtekens bij kunnen worden gezet, wanneer sprake is van een eigen wil of dat er sprake is van een wilsonbekwaamheid. En dat heeft dan weer te maken met vormen van bewustzijn en wanneer je overtuigd bent van dat zelf bewust zijn, zal een document wat je dan ondertekent garant dienen te staan voor besluiten die je voor je eigen toekomst vast wil gaan leggen. Onder andere hoe jij wilt gaan leven en wanneer een ziekte toeslaat, je aangeeft tot hoever je dan behandelt wilt gaan worden. Maar ook dat is momenteel een rekbaar begrip. Waardoor de as van jouw bestaan, jouw zijn kan laten vastlopen. En op een vastloper zit menigeen absoluut niet te wachten.

Dilemma’s dus die van vele kanten worden gezien en waar deskundigen een hoofdrol kunnen gaan spelen. Waardoor je in een situatie komt die haaks staat op wat jij ooit bij je volle bewustzijn naar voren hebt gebracht. Dan kunnen anderen voor jou gaan bepalen wat er met jou wel of niet wordt gedaan. Op dat moment komt jouw bestaan in wankel evenwicht met de realiteit te staan en wanneer je niet meer in staat bent om jouw wens naar voren te brengen, dien je je over te geven aan dat wat ‘men’ in die situatie voor jou het meest wenselijk acht. En nu staat ons wederom het een en ander te wachten. Niet direct van levensbelang, maar meer een volgende domper waar je dan maar weer moet gaan dealen. Hoewel van dealen kan haast geen sprake zijn, gezien de besluiten die van hogerhand zijn genomen. Schrikken, schikken en stomweg slikken lijkt de enige mogelijkheid om de as van je eigen bestaan nog even rond te blijven draaien maar… wanneer je uitgaat van een vastloper kan er geen middel meer zijn die het geheel kan gaan smeren.

Zelfs W5/WD40 biedt geen soelaas meer!