SPINsels

Waar spinnen in de regel goed garen weten te spinnen, schromen deze niet om anderen in hun webben te vangen. En waar je de kans loopt om met opvliegers te worden geconfronteerd, zijn het juist die vliegers die salto’s maken. Niet om het een of ander, maar elders zijn spindoctors bezig om zich te bemoeien en voornemens die op een ander niveau het volk in beweging zullen gaan brengen. De Derde Dinsdag breekt volgende week aan en menigeen die nog geen hartklachten heeft zal die waarschijnlijk in de loop van de week wel krijgen. Hetgeen dan weer kan zorgen dat ook het zorgakkoord de nodige halsbrekens zal gaan vertonen, dan wel dat er een loongolf de woeste baren tot onstuimige hoogten gaat brengen. In een notendop de toestand in de wereld en met name in Nederland dat een aantal letters ontbeert.

Neder(ig)land wat aangeeft hoe de omgekeerde vlag ervoor hangt. En dan hoef ik niet eens mijn duim te raadplegen om het een en ander naar voren te brengen dan wel aan de kaak te stellen. Van waar dit bericht? Ik kwam wat webben tegen, ik zag nog weinig spinsels op mijn eigen hersenspinsels na en kleur op mijn manier de herfst die in meteorologische zin een aanvang heeft genomen. Waar ooit dat rond de eenentwintigste (maart, juni, september en december) een rol speelden, is ook dit fenomeen tot het verleden gedegradeerd.

Over inflatie gesproken!