De vooruitgang houd je ook niet tegen!

Ze bedoelt het waarschijnlijk wel goed. Maar om haar voornemen kenbaar te maken, dat is wat teveel gevraagd. Waardoor een blijvende verminking ontstaat en ik me daar maar bij neer moet leggen. Waar sprake was van een bepaalde symmetrie, is die voorgoed verdwenen. Neen, de vooruitgang houd je niet tegen,, en wat daarvoor in de plaats komt, geen enkel idee. Ieder mens dat een eigen woning bezit kan die woning naar eigen inzicht veranderen. Maar als je beide een portiek deelt, kan het verhaal anders gaan uitpakken. En waar samenspraak achterwege blijft, wordt het verhaal wat je voor die tijd deelde, een ander verhaal. Dat neemt niet weg dat de helft van het geheel dat er was nog steeds zichtbaar blijft. Dat het pijn doet, dat het oog wat wenst en het geenszins tot een ruzie zal gaan leiden, het zichtbaar maken van wat ooit eens was

zal ruimschoots zichtbaar blijven.