Stem op CBBB!

Stem op CBBB. Dan valt er mogelijk nog het een en ander te lijmen. Want lijmen is het pogen waard. Wanneer een coalitie is gevallen, wanneer je 18 bent geworden, wanneer je in staat bent om het onderscheid te ontdekken of wanneer je gewoonweg wat tegenstijdig in de weer wenst te gaan. Je mag dan je stem laten horen, wordt verondersteld om als jong volwassene je eigen verantwoordelijk-heden op je te nemen of wanneer je van plan bent je niet met de kudde mee te verplaatsen. Want dat we aan de ene kant kuddedieren zijn, de andere kant laat zich vaak raden.

Kom je te laat, dan zijn je kansen voorbij, kom je te vroeg dan vind je een gesloten deur en wanneer je besluit om een dagje over te slaan, ook dan heb je een kans laten lopen. Voor wie te kiezen valt vaak niet mee, waarvoor je kiest is vaak een duister gegeven, dus doe maar net alsof je neus blijft bloeden. Rood kleurt nu eenmaal anders dan groen, paars is niet aan de orde en wat oranje vertegenwoordigt, ook dat laat zich raden. Dus wordt het de volgende partij: CBBB, hetgeen staat voor Ceta Bever Buiten Beentjes.

Niet bestaand maar wel zo actueel! Niet slijmen, maar lijmen!