Inclusie.

Inclusie is de insluiting in de samenleving van achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten. Inclusie staat tegenover uitsluiting en discriminatie. Dan wordt het op zeker moment toch wel wat lastig, wanneer ik een beeld onder ogen krijg dat aan de ene kant iets van exclusiviteit tentoon lijkt te spreiden. Aan de andere kant mogelijk ook iets inclusiefs naar voren brengt. Een tweetal omschrijvingen die bijkans haaks op elkaar komen te staan. Dat neemt niet weg dat ik toch bereid ben om dit beeld naar voren te brengen. En wanneer je daar geen aanstoot aan neemt, maar dit hooguit kunt zien als een pogen om de man in een veilige omgeving zijn broek te laten zakken, het mogelijke pashokje te vermijden dan wel de borst te ontbloten om een t-shirt te passen dan wel een royaal vallend overhemd opdat het volume van buikomvang ietwat te verborgen blijft.

Of dat de zweetgeur die een man net na een bezoek aan de sportschool te hebben gebracht, je weet wel een grap op z’n tijd en mogelijk op het randje van het kantje, het woord dat ook veelvuldig gebruik wordt wat zich kenmerkt door k#t of dan wel f#ck wat het over het geheel genomen tegenwoordig goed doet.


Dus bij deze een uitspatting op z’n tijd… wees er op voorbereid.