Stoffig.

stoffig?! Geenszins, maar Martin laat zich niet verschalken!

Stoffig. Daar herken ik me wel in. Een stoffig uiterlijk is mij niet geheel vreemd. Dat neemt niet weg dat de bijgaande foto zich ook uitstekend leent om voor die herkenning te gaan zorgen. Wederom een foto van Martin.* Waarvoor ik hem allereerst dank, dat neemt niet weg dat hij die foto maakte in Sneek. Een uitstapje met het roemruchte fotocafe, waarbij de Beerenburg niet geschuwd werd. Iets van een Weduwe, haar naam is stellig wel te vinden. Dat er geBoomd werd een zekerheid, maar voor de rest ontbreekt elk spoor.

* na enige bewerking… mdaMartin


En dan die andere foto, ter gelegenheid van mijn 75ste verjaardag aangeboden door Nicolette. Waar wij gevieren die maaltijd vierden. De een aan de sate, de ander aan de vis en wij twee aan een steak. Ofwel een lendenlap dewelke zich kenmerkte door de hoeveelheid gewokte groente, hetgeen iets weergeeft van de huidige trend. Waar vlees vervangen wordt door groente, waar de patatten zich nog aan de friruur mogen wagen en waar ook de olie steeds meer een vorm van een delicatesse aan het worden is.
Met dank aan die man die elders in de wereld zijn scepter zwaait. Niet geheel en al onder de indruk is wat voor gevolgen zijn verregaande ambities strekken. Een man die voor een verandering in het wereldbeeld zorg draagt, terwijl aan de andere kant van de wereld een Amerikaanse voorganger zijn beeld op de wereld probeert naar voren te brengen. Overtuigd van zijn gelijk, er alles aan doet om dat beeld te gaan bestendigen. En ik me maar een beetje druk loop te maken omtrent de ingrepen die mij op termijn te wachten staan.

Ria er alles aan doet om mijn schrikbeeld wat meer in de realiteit te houden, maar ik me niet kan onttrekken aan vormen van zwaarmoedigheid. Maar ook daar zal straks wel weer een mouw aan te passen zijn, vandaag staat in het teken van het vieren van de verjaardag van Liva, krijgt zij zowaar een skelter en zal zij er alles aan doen om het skelteren zo snel mogelijk onder de knie te krijgen. En dat schept niet alleen vreugde, maar geeft ook aan wat het verschil is tussen een kleinkind en een grootvader, waar zij er nog twee van heeft.


Naast de beide grootmoeders natuurlijk.

  • Maar dat Martin mij een foto stuurde die ik niet kon plaatsen, dat is hem niet euvel te duiden!