Transparantie

NS station Alkmaar Noord bij nacht en

Transparantie is geen garantie dat dit duidelijkheid geeft. En waar iets op het scherp van de snede wordt uitgevochten, is het vaak de opportunist die er met de buit vandoor gaat. Waar door voortschrijdend inzicht men achteraf besluiten betreurt, hoeft er niet direct een man overboord te zijn geslagen. Men heeft nu eenmaal de nodige doekjes voor het bloeden in de opslag naast de mondkapjes gelegd. En waar men een beroep doet op saamhorigheid, ook daar kan het volgende soelaas gaan bieden. Wat te denken van die Grote die stelt op de kleintjes te letten en al jarenlang met een bonuskaart afrekent?

Het woord is gevallen: bonus. Waar bezorgers van kranten gelokt worden met een bedrag van 1000 euro, heeft ook de overheid een geniaal plan ontwikkelt. We gaan werken met een bonus voor eenieder die werkzaam is in het onderwijs. Deeltijders worden gelokt om op die manier de tekorten geleideijk minder te maken en mogelijk is dit idee ook op termijn in de zorg toepasbaar. Maar dat zal nog wel de nodige voeten in de aarde hebben, te weten dat velen al een hele tijd op hun tandvlees lopen. En anderen worden geconfronteerd met een verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd.

Want we worden steeds ouder en grijzer, maar of we ook veel wijzer worden, dat is weer een andere vraag.
Gelijk ook de vraag naar meer vrijwilligers in de verschillende instellingen die zich met raad en daad die afhankelijken ter wille zijn. Ooit was er een regeling die ervoor zorgde dat er sprake was van een VUT (Vervroegde Uit Treding) en kon men met zestig jaar van dat pensioen gaan genieten. Om jongeren de kans te geven aan het werk te kunnen gaan.

Waren er cursussen die onder de vlag van Pensioen In Zicht een andere dagbesteding voor ogen hadden. Want het beruchte gat dat zich voordeed moest op de een of andere manier toch weer ingevuld gaan worden. Een vooruitzicht om achter de geraniums de plantjes te blijven begieten, schrok menigeen af. Laat staan om iedere dag met je partner opgescheept te worden, ook dat vooruitzicht was niet bijzonder. Cursussen om te leren koken en niet alleen garant te staan om een eitje te bakken, je in te schrijven voor een cursus of een hobby te gaan ontwikkelen. Rond te komen met je geld dan wel plannen te maken voor een verre reis.

Je kinderen wat vaker te bezoeken en je de rol van opa en oma van harte wist in te vullen (omdat je wist wanneer het je teveel werd, je ze weer naar hun ouders kon gaan brengen). De paden te gaan bewandelen en je verzameling op orde te brengen en de ontdekking deed dat je eigenlijk tijd tekort kwam.

Dat je niet meer door die wekker gewekt werd, dat wanneer je geen zin had om iets te doen dat ook niet deed. Dat er geen teamleiders meer waren en dat die voortgangsgesprekken niet meer zouden plaatsvinden. En dat er geen gezeur meer is omtrent jouw functioneren…

zonder ontij!

Een bonus dus en wie weet of jij die bonus van jou weer kunt inwisselen bij die Grote. Waar ooit veel kleintjes een grote maakten staan wij nu aan de vooravond om die ene grote (pensioenpot) weer individueel te maken.

Zo blijf je bezig!