Uitverkoren.

En dan is LIVA alweer een week oud. Dat de tijd de snelheid van het licht kan volgen, is maar goed ook. Want voor je het goed en wel zou beseffen, raak je verdwaald in het oneindige. Wanneer gesproken wordt over miljoenen lichtjaren is het maar een geluk dat een dag op aarde slechts vierentwintig uur kent, dat er zeven dagen in de week gaan en dat de doordeweekse dagen zich uitstekend lenen voor het doen van de dagelijkse dingen. Maar aan dat kleine wicht gaat dit voorlopig nog voorbij, zijn het hooguit Vincent en Marlies die zich dit wonder realiseren en bovenal in het teken blijven staan van het feit dat zij de trotse ouders zijn. En wij niet minder trotse grootouders! En dat zullen de woorden zijn voor vandaag want er staat nog het een en ander op het programma. Wat te denken van dat eerder genoemde fotocafe, de laatste bijeenkomst van dit jaar waarbij de allerlaatste bijeenkomst zich kenmerkt door het eten op eigen rekening in de Bonte Bengel, waarbij de inhaber waarschijnlijk zijn balans aan het einde van de avond zal kunnen opmaken. En dat dit afsluitende gebeuren vergezeld zal gaan van het traditionele jaarboek… dat is dan weer een deel van een volgend verhaal. C U zoen… en dan te bedenken dat een foto van mij is uitverkoren om in het kader van 500 jaar Groote Kerk uitvergroot in die eerder genoemde kerk komt te hangen. Dat ik enigszins bevoorrecht ben… een van de twintig uitverkorenen!