van 2 – kanten

mdaMartin

Niet dat ik daar problemen mee heb, simpelweg omdat alles gewoon doordraait en er nog geen sprake is van het feit dat groenten worden doorgedraaid zolang Vezet zich nog bekommert omtrent de aanvoer van geteelde groenten, het kan haast niet anders dan dat er mensen zijn, die niet veel meer hebben te doen dan de ene en de andere kant te gaan belichten.

Een volzin welke mijn schrijfwijze typeert en waar menigeen een punt verwacht heb ik de neiging om die punten maar te vergeten. Ook dat behoeft geen probleem te zijn, ware het alleen maar door het gegeven dat het mij simpelweg erom gaat om letters in woorden te gaan gieten, waarbij geen gieter aan te pas komt. De volgende volzin, hooguit haaks staat op die andere. Lekker spelen met woorden is een zaak voor mij wat mij in ieder geval wat vermaak oplevert. En wanneer het Martin gelukt om een sloot in beeld te gaan brengen, zowel van de ene als wel van de andere kant, heb ik daar weer profijt van. Niet dat ik verlegen zit om een praatje, maar een plaatje gaat er altijd wel weer in. Gelijk ook Johnny Jordaan bekend werd met zijn pikketanussie…


Of wat te denken van het lied met de woorden: ‘schenk vreugde in het leven’ waarbij menig ouderling, dat wil zeggen mensen van een bepaalde leeftijd, weer worden geconfronteerd met het feit dat zij hun jeugdigheid reeds lange tijd kwijt zijn. En waarbij de stelling dat ouderdom gepaard gaat met gebreken, zich voldoende in de tijd heeft bewezen. Ook ik kom daar niet onderuit, waardoor de ander heel frivool besluit om zich een elektrische fiets te permitteren. Waar ik dan weer de nodige bedenkingen bij heb. Heb het niet op fietsen, laat staan dat ik mij in het gewoel op die fietspaden ga storten. Neen, ik houd van de rust, houd mijn gemak en maak veelvuldig gebruik van het gemak dat mij ter beschikking staat. En ook daar ben ik bepaald niet enig in. Zo blijken er meer overeenkomsten te zijn, dan dat verschillen zich voordoen. Of het moet gaan om geschillen, waarbij de ene partij de andere partij links en rechts om de oren slaat. Of dit nu Schiphol betreft of dat TaTa een duit in het zakje doet, of Rutte weer toezeggingen doet die hij mogelijk niet na kan komen, of dat Kaag stelt dat we het met z’n allen met iets minder zullen moete doen, dat Neelie niet te beroerd was in haar ‘afkoelingsperiode’ haar netwerk te gebruiken om haar mogelijk diepe zakken te gaan vullen, dat zowel Rutte (VVD), Schultz van Hagen (VVD) en Kamp (VVD) allemaal last hadden van een stijve nek en daardoor de verkeerde kant uitkeken, neen je moet niet denken dat er in Nederland iets verkeerds zit.

idem

Of het moet zo zijn dat ook die leden last hebben van het Ruttesyndroom: ‘ik heb daar geen actieve herinnering meer aan’…