Van toepassing

Wanneer je aan een slinger zwengelt, mag je ervan uitgaan dat je ergens een draai aan geeft! Hoe die draai uitpakt zal vervolgens een raadsel blijven, wanneer je ontdekt dat je daar dan weer draaierig van wordt voorspelbaar, maar gegeven blijft het feit dat je iets in beweging hebt gebracht. Door pulsen en mogelijke impulsen openen zich kanalen die niet zichtbaar zijn om vervolgens ergens verder weg uit te wateren hetgeen een gevoel van opluchting teweeg kan brengen! Zo simpel kan het zijn wanneer een CO2 overleg zich voordoet, hetgeen gepaard gaat met een overhandiging van een 8tal boekwerken waarbij de geest van de schrijver gebundeld is, gebonden is en van een inhoud voorzien dat zich kenmerkt door de schijnbare eenvoud dat achter het idee de inhoud naar voren brengt.


Met andere woorden dat wat zich ogenschijnlijk aan mijn aandacht heeft onttrokken is door de eenvoud waar zonder schijn lijk gemaakt. Wederom zal ik spreken in raadselen, maar het is dan ook de moeite (zeer de!) waard om hier kennis van te nemen. Kees leeft zich uit en het feit dat de overhandiging ook voor het nageslacht is vastgelegd, dat zal ik in dit geval in alle toonaarden gaan erkennen. Want ontkennen laat ik liever over aan het bevoegd gezag. Neem nu Trump, de man die het omgekeerde kenbaar maakt: ‘Al is de waarheid nog zo snel, de leugen achterhaalt hem wel.’ Of wat te denken van de zwart/wit uitgave van een Strip/Glossy. Met niet alleen Hein de Korte maar ook een bijdrage van een tweetal achterneven, te weten Guus Oosterbaan en Niels Popkema die Ed in het leven hebben geworpen. Geen idee hoe de bevalling is geweest, maar het schijnt zo te zijn dat het goed koffiedrinken met Ed is, hetgeen mij bijzonder aanspreekt. De kroketten waren wederom subliem, de verrassingen van Kees niet van de lucht en nadat onze wegen zich scheiden op naar van der Meulen boekhandel om daar dat tijdschrift te bemachtigen. Vervolgens naar lijnB, alwaar Frederiek zich gestort heeft op het maken van eigenzinnige mondkapjes, die vooral op Corsica in trek zijn geraakt. Small, medium en large om maar eens duidelijk de Nederlandse taal te gaan promoten.

Poppenmondkapje…

En daar het niet altijd verkeren kan, ook nog een foto gemaakt van de opdracht voor het nakende fotocafe, te weten zwart/wit en vice versa. En waarachtig, er schoot mij een tekst te binnen waardoor ik vandaag alreeds met de opdracht naar buiten treed. Een meer dan genoeglijke dag achter de rug, zowaar iets aan mijn conditie gedaan, lopen met de fiets heen en met de wind in de rug terug, iets van tevredenheid bij mezelf mogen bespeuren en wanneer deze trend zich doorzet… kom ik morgen anders op vandaag terug!

Ook zwart/wit kan kleur bekennen!