Vanzelfsprekend… niet?!

Het gegeven dat het niet altijd iets vanzelfsprekends is, bracht mij op het idee om daar wat woorden aan te gaan wijden, hetgeen resulteerde in een tweetal schrijfsels. Ben van plan om deze ‘producten’ naar de Flessenpost Alkmaar te gaan sturen, omdat het gaat over een groep mensen die bekend staan als asielzoekers. Maar dat gaat niet zomaar, daar wordt een heel leger aan instituties op los gelaten. Mensen worden ‘gescreend’, worden als het ware tegen het licht gehouden en mogen na een week door de molen te zijn gehaald naar elders vertrekken. Of misschien of niet.

Dat Justitie daar de nodige twijfels op los gaat laten en dat is enigszins in strijd wat je zou kunnen verstaan onder humanitaire noodzakelijkheden. Overwegingen spelen een rol, de waarheid zal ook een rol kunnen gaan spelen en het werken met een zeker lot, ook dat is een factor van betekenis. Al met al een zinnig ‘opstel’, gelijk in het verleden op school ook dit onderwerp geregeld naar voren kwam. Schrijf een verhaal omtrent een situatie die je aanspreekt en laat je gedachten gedachteloos je pen hanteren. Blijf proberen en sta versteld van een mogelijk resultaat. En dat resultaat vraagt er gewoon om zichtbaar te worden.

Vandaag dus wat woorden en niet meer dan dat.