ver WEG…

DE weg

Enig idee hoe mijn weg eruit ziet? Zeg nu niet geen idee, maar wanneer je je ogen sluit en op een ander moment deze opent, is het mogelijk niet eens een verrassing. Nu weet ik nauwelijks met mijn berichten anderen te verrassen, maar per definitie ben ik niet van plan om te gaan schieten. Daar zijn anderen elders in de wereld veel sterker in en dat dit tot wanhoop, verdriet, rouw en op velerlei fronten tot grote verliezen leidt, daar hoeft geen Leiden aan te pas te komen.

Dus, voor 1 april van zich laat weten, sluit ik deze waardeloze maand af met gewilgde knotten dan wel geknotte wilgen, een weg met aan beide kanten een sloot, asfalt dat zich voorbereidt op een nieuw wegdek en de landelijkheid van de omgeving met een enkel huis, een enkele boerderij en nogal veel groen, doen denken aan het landschap aan het land dat plat is dan wel onder de noemer van platteland door het leven gaat.

Elders een weg, een ovonde alwaar verkeer passeert en de wetenschap dat de AC de Graafweg zodanig wordt veranderd dat daar op termijn mogelijk minder dodelijke ongelukken plaats gaan vinden, een hoop dewelke nog op termijn moet gaan blijken.

mijn WEG!

Een einde van de weg die elders wordt bewandeld, lijkt momenteel nog ver weg…